Akupunktio

Mitä on akupunktio?

Akupunktuuri eli akupunktio on yksi vanhimmista tunnetuista hoitomuodoista. Akupunktio on yksi kiinalaisen lääketieteen peruspilareista kasveilla parantamisen ohella.

Arkeologien tekemien kaivaustutkimusten perusteella on arvioitu, että akupunktiota olisi harjoitettu Kiinassa jo 7000-9000 vuotta sitten. Tarkkaan ei hoitomuodon syntyvaiheita tunneta, mutta erään vanhan legendan mukaan akupunktiopisteet huomattiin vähitellen, kun taisteluissa tiettyyn paikkaan osuneet nuolet toivat helpotusta taistelijoiden pitkäaikaisiin vaivoihin. Nuolenkärkien myötä kehittyi siis akupunktion muoto, jossa käytettiin neuloja stimuloimaan hoitopisteitä. Ensimmäinen neuloissa käytetty materiaali oli kivi. Myöhemmässä vaiheessa neulat valmistettiin luusta, bambusta, kalanruodoista, ja nykyään käytetään ruostumatonta terästä tai jalometalleja; kultaa ja hopeaa.

Vähitellen kehittyi kokonaisvaltainen kartta koko kehon akupunktiopisteistä. Akupunktiosta käytetään toisinaan nimitystä stimulaatiolla aikaan saatu analgesia eli kivuttomuus. Jesuiittojen 1600-luvulla antama akupunktuuri nimitys juontaa juurensa latinan kielen sanoista acus (neula) ja punctures (pistää). Akupunktuuria ei niinkään käytetä sairauksien hoitoon, vaan hoitomuoto on pääasiassa ennaltaehkäisevä. Meidän tuntemastamme käytännöstä poiketen kiinalaiset vanhanajan lääkärit hoitivat potilaansa ennen kuin nämä edes ehtivät sairastua ja potilas suoritti lääkärinpalkkion vain siltä ajalta, kun pysyi terveenä. Sairauksia ja vaivoja diagnosoitiin usein vain pulssia tarkkailemalla.

Jesuiittojen ansiota on, että tämä monipuolinen hoitomuoto levisi myös Eurooppaan. Kiinassa hoitomuoto kiellettiin joksikin aikaa laittomana. Maon noustessa valtaan akupunktio otti uudelleen oman paikkansa halpana ja yksinkertaisena hoitomuotona. Akupunktiohoidolla on useita ns. lähihoitomuotoja kuten, kuppaus, suoneniskentä, kallonporaus Egyptissä ja Kongossa. Muita niin sanottuja ärsytyshoitoja ovat olleet iilimadot, lämpötilojen vaihteluilla aikaan saadut hoitopisteiden stimuloinnit, sinappikääreet ja erilaiset painelumenetelmät sekä hieronnat.

Akupunktio Suomessa

Neula-akupunktiota Suomessa on laillisesti saanut käyttää vuodesta 1975, jolloin lääkintähallitus mainitsi asian yleiskirjeessään. Nykyisin valitettavasti muutkin, kuin koulutuksen saaneet lääkärit harjoittavat tätä menetelmää. Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistyksen jäsenmäärä on noin 500. Yhdistyksen jäsenet käyttävät akupunktiohoitoa vastaanotollaan muun hoidon ohella.

Henkilön, joka tuntee tarvetta neula-akupunktiohoitoon, on turvallisinta hakeutua koulutetun lääkärin vastaanotolle, ei maallikkoharrastajan luokse. Alalla toimii hyvin kirjavan pohjatiedon omaavia ammatinharjoittajia, joilla akupunktio on ainoana hoitotapana. Lääkäri pystyy määrittämään kokonaisvaltaisemmin hoidon tarpeen ja havaitsemaan mahdolliset sairaudet. Itsekin voi antaa itselleen akupunktiohoitoa opettelemalla esimerkiksi kasvoissa ja käsissä sijaitsevat hoitopisteet. Pisteitä joko hierotaan tai painetaan kevyesti tai syvähierontaan tai painetaan voimakkaasti, kehon kohdasta riippuen.

Akupainelu

Japanilaisten suosima shiatsu-hieronta eli akupainelu. Akupainelu on akupunktiosta kehittynyt hoitomuoto. Se eroaa vanhasta kiinalaisesta akupunktiosta, sillä ettei painelussa käytetä neuloja, eikä muitakaan apuvälineitä tarvita. Hoitopisteiden stimulointiin käytetään sormia, kyynärpäitä ja joskus myös kantapäitä sekä polvia.

Lasersähköakupunktio

Jo antiikin kreikkalaiset osasivat hyödyntää sähköä akupunktiohoidossa. Hoitovälineenä käytettiin tällöin sähkörauskuja. Nykyisin hoitomuoto on jo paljon kehittyneempi. Akupisteitä stimuloidaan pehmytlaserilla ja miedolla alhaisella sähkövirralla. Neuloja ei käytetä. Tätä hoitomuotoa voidaan käyttää myös lapsipotilaille.

Monikäyttöinen hoitomuoto

Akupunktiohoidoilla voidaan lievittää monenlaisia vaivoja; erilaisia kiputiloja kuten niska- ja hartiaseudun särkyjä, migreeniä, selkävaivoja, kuukautiskipuja sekä erilaisia lihassärkyjä ja jännityksiä. Myös synnytyskipuja voidaan lievittää hoidon avulla. Tutkimusten perusteella hyviä tuloksia on mm. allergisen nuhan ja astman hoidossa. Näihin vaivoihin on saatu pitkäaikaistakin helpotusta.

Erilaisissa vieroitusoireissa, kuten tupakoinnin lopettamiseen liittyvissä ongelmissa on pyritty hyödyntämään akupunktiota ja tutkimukset osoittavat, että apua on löytynyt näihinkin oireisiin. Akupunktion käyttö on hyvin laaja-alaista. Eläimiäkin hoidetaan sen avulla. Esimerkiksi ravihevosten vaivoissa ja hoidossa käytetään akupunktiopisteitä.

Hoitomenetelmänä akupunktio on vaaraton. Kiinalaiset ovat tutkineet hoidon vaikutuksia ja tulleet siihen tulokseen, että noin kolmasosa hoidetuista ei reagoi hoitoon. Yhden hoidon vaikutus kestää tapauksesta riippuen tunteja, jopa vuosia. Muihin fysikaalisiin hoitoihin verrattuna hoitokertoja tarvitaan vähemmän. Nykyisin akupunktion eri muodot näyttävät vakiintuneen hoitokäytäntöinä täydentämään kokonaishoitoja.

Akupunktiopisteet

Akupunktiopisteiden avulla pystytään tasapainottamaan kehon energiavirtoja: siirtämään energiaa pois ylikuormittuneelta alueelta ja ohjaamaan sitä tasaisesti koko kehon käyttöön. Kiinalaisen periaatteen mukaan keho jakautuu energiavirtoihin eli meridiaaneihin. Päämeridiaaneja on neljätoista. Nykyisissä kehosta laadituissa kartoissa on merkittynä jopa 2 000 hoitopistettä. Vanhan kiinalaisten kehittämän menetelmän mukaan pisteitä on ollut huomattavasti vähemmän, niitä on 365.

Päämeridiaanit on enimmäkseen nimetty kehon osien mukaan lukuunottamatta kahta: Ren eli hedelmöityskanava ja Du eli hallitseva kanava. Muut meridiaanit ovat: sappirakko, virtsarakko, sydän, paksusuoli, ohutsuoli, keuhkot, munuaiset, maksa, perna, sydänpussi, mahalaukku sekä kasvoissa sijaitseva kolmoislämmittäjä. Vaikka meridiaanit onkin nimetty tietyn kehon osan mukaan, silti niillä sijaitsevilla pisteillä hoidetaan monia kohteita.

Käyttökelpoisia vinkkejä

Hegu-piste sijaitsee peukalon ja etusormen välisessä lihaksessa. Painamalla pistettä noin viiden minuutin ajan saadaan helpotusta päänsärkyyn, hammassärkyyn, kuukautiskipuihin ja yskänpuuskiakin voi helpottaa tämän pisteen avulla.

Pericardium 6 sijaitsee kämmenen alapuolella, ranteen keskiosassa. Painamalla pistettä peukalolla noin 5-10 minuutin ajan voidaan helpottaa pahoinvointia, jännittyneisyyttä sekä raskauden eri oireita.

Vatsa 36 sijaitsee noin7,5 cm polvinivelen alapuolella säären ulkosyrjällä. Piste on helppo löytää sillä yleensä se tuntuu aralta kosketettaessa. Tämän pisteen uskotaan olevan eräs vanhimmista ja eniten käytetyistä energian siirtokohteista. Painamalla pistettä 5-10 minuutin ajan tuodaan helpotusta vatsakoliikista kärsivän vauvan oloon. Pistettä käytetään myös sekä aikuisten ja lasten vatsan toiminnan tasapainottamiseen.