Lääketieteellinen näkökulma akupunktioon

Mitä akupunktio on?

Akupunktio on empiiristen kokemusten pohjalta kehitetty vanha kiinalainen hoitomenetelmä. Se on kuulunut kiinalaiseen lääketieteen traditioon jo 2 400 vuoden ajan. Kiinalaisen uskomuksen mukaan ihmisen kehon hyvin- tai pahoinvointiin vaikuttaa kaksi vastakkaista voimaa, joiden epätasapaino ilmenee erilaisina vaivoina. Akupunktio harmonisoi elimistön mahdollisia epätasapainotiloja. Akupunktio ei ole vain kivunhoitomenetelmä, vaan sitä käytetään myös monien sairaustilojen hoidossa.

Nykyinen länsimainen käsitys selittää akupunktion vaikutukset lähinnä 1960-luvulla keksityn porttikontrolliteorian mukaan, sekä endogeenisten ja mahdollisesti muiden kivunvälittäjäaineiden vapautumisesta ja stimuloitumisesta johtuvaksi. Uusissa aivojen kuvantamistutkimuksissa on havaittu muutoksia myös dopaminergisten ja serotonergisten reseptorien toiminnassa aivorungon ja aivojen basaaliosan alueilla akupunktion aikana.


Käytännössä akupunktiolla tarkoitetaan ihon läpi pistettyjen neulojen avulla annettua stimulaatiohoitoa, jossa neulahoidon vaikutusta voidaan tehostaa mekaanisella manipulaatiolla, lämmöllä (moksibustiolla) tai sähkövirralla (elektroakupunktiolla). Hoito kestää kerrallaan noin 15-30 minuuttia ja se toistetaan 10-15 hoitokerran sarjoina 1-7 päivän välein kiputilan ja oireiden mukaan.