Enneagrammi

Mitä on enneagrammi?

Sana enneagrammi tulee kreikan kielestä. ”Ennea” tarkoittaa yhdeksää ja ”grammi” kirjainta tai kuviota. Enneagrammi on itsetuntemusjärjestelmä, jonka arvellaan syntyneen vuosisatoja sitten Lähi-idässä islamin mystisen lahkon, sufilaisten keskuudessa. Se on kulkenut kauan suullisena perimätietona, joten sen historiaa ei tarkkaan tunneta. Oletetaan, että se on jopa islamilaisuutta vanhempi järjestelmä. Enneagrammin symbolina käytetään rakenteeltaan matemaattista symbolia, joka viittaa siihen, että sillä on myös kreikkalaiset juuret, ehkä yhteys Pythagoraaseen. Eurooppaan enneagrammit toi kuuluisa venäläinen mystikko G. I. Gurdjeff 1900-luvun alkupuolella. Teoriaa opetettiin Venäjällä ennen vallankumousta ja sieltä se siirtyi vallankumouksen jälkeen Eurooppaan. Yhdysvaltoihin se levisi 1960-luvulla ja sen pohjalta muodostui persoonallisuuspsykologinen koulukunta. Sillä on yhteyksiä muihin psykologisiin teorioihin.

Enneagrammia kuvataan yhdeksänkärkisellä kuviolla. Kärjet tarkoittavat yhdeksää eri persoonallisuusryhmää. Jokainen näistä yhdeksästä ryhmästä omaa tietyn perusmotivaation ja tarkastelee maailmaa itselleen tyypillisistä lähtökohdista. Eri teoreetikot ovat antaneet näille ryhmille erilaisia nimiä. Seuraavassa yksi lyhyt versio persoonallisuustyyleistä:

Uudistajat ovat tunnollisia periaatteita kunnioittavia ihmisiä, jotka haluavat elää oikein ja kehittää maailmaa. He suuntautuvat tekoihin ja asioiden muuttamiseen.
Antajat ovat lämpimiä ja huolehtivaisia ihmisiä, jotka ottavat huomioon toisten tarpeet. He keskittyvät auttamaan muita.
Suorittajat ovat optimistisia ja energisiä henkilöitä, jotka pyrkivät tietoisesti eteenpäin ja haluavat menestyä.
Romantikot ovat lämminsydämisiä ja herkkiä ihmisiä, jotka ilmaisevat tunteensa ja tahtovat olla ainutlaatuisia.
Tarkkailijat ovat sisäänpäinkääntyneitä, analyyttisia ja tietoa etsiviä ihmisiä, jotka pitävät kiinni yksityisyydestään. He haluavat ymmärtää asioita.
Kyselijät ovat vastuuntuntoisia ja uskollisia omalle ryhmälleen tai aatteelleen. He voivat olla varautuneita tai vahvasti omaa kantaansa puolustavia. He korostavat uhkia ja epävarmuutta.
Seikkailijat ovat elämänmyönteisiä ja optimistisia. Elämä on heille täynnä kiehtovia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja.
Itsevarmat ovat suoria, itseensä luottavia ihmisiä, jotka suojelevat muita. He korostavat kontrollia ja oikeudenmukaisuutta.
Sovittelijat ovat hyväluontoisia ja mukautuvia. He elävät rauhassa muiden kanssa ja välttävät ristiriitoja.

Ihmiset eivät yleensä kuulu puhtaasti yhteen tyyppiin, vaan ovat yhdistelmiä niistä. Nämä erilaiset persoonallisuuden tyylit sijoitetaan tunne-, ajattelu- ja vaistokeskukseen niiden luonteen mukaan.


Tietoisuus siitä, että ihmiset voidaan jakaa erilaisten tyylien edustajiin vahvistaa näkemystä, että eri ihmiset haluavat elää eri tavoilla. Erilaisuutemme voi kummuta hyvin syvältä. Me emme huomaa sitä, vaan asetamme toisillemme sopimattomia vaatimuksia oman itsemme pohjalta. Enneagrammi voi ohjata itsetuntemukseen ja ihminen, joka tuntee itsensä, osaa tehdä oikeita asioita.

Enneagrammia käytetään koulutuksessa, konsultoinnissa ja terapiassa. Terapiassa asiakas määrittelee terapeutin avulla oman persoonallisen tyylinsä. Määrittelyä varten on myös olemassa testejä, mutta jokaisen oma oivallus omasta elämänasenteesta on tärkeä. Oman persoonallisuuden löytäminen mahdollistaa henkisen kasvun. Enneagrammiin voi perehtyä esim. lukemalla Leila ja Olli Valtosen kirjan Yhdeksänkulmainen peili: Paranna itsetuntemustasi enneagrammin avulla.