Meditaatio

Mitä on meditaatio?

Meditaatio on tuhansia vuosia vanha menetelmä ja sitä harjoitetaan kaikkialla maailmassa. Se kuuluu osana kaikkiin suuriin uskontoihin. Meditaatiojärjestelmät voidaan jakaa yksilökohtaisiin ja transpersoonallisiin. Edellisissä pyritään tajunnan ja elintoimintojen säätelyyn. Jälkimmäiset ovat transsendenttisiä uskonnollisessa tai maallisessa mielessä. Meditaation avulla etsitään terveyttä, kosmisia yhteyksiä ja eri kulttuureissa yhteyttä eri jumaliin. Meditaatiota on alettu käyttää modernina psykologisena hoitomuotona. Kiinnostus meditaatioon lisääntyi länsimaissa valtavasti 1950- ja 1960–luvuilla. Sitä on tutkittu tieteellisesti paljon Yhdysvalloissa ja myös muualla.

Meditaatio ei ole rentoutumista, vaan siinä pyritään tietoisen ja alitajuisen mielen toiselle puolelle, korkeampaan tietoisuuteen. Sen avulla on mahdollista saavuttaa syvempi rentoutuminen kuin mitä uni pystyy antamaan. Meditaatiossa mieli käännetään pois maailmasta sisäänpäin. Meditointi kirkastaa mieltä, kohentaa terveyttä ja poistaa jännitystä ja stressiä.

Tunnetuin ja tutkituin meditaatio-järjestelmä on TM eli transsendenttinen meditaatio, joka perustuu intialaisiin mietiskelyjärjestelmiin. Sen perusti intialainen Mahareshi Mahes Yogi. TM-harjoituksia tehdään silmät kiinni istuvassa asennossa n. 20 minuuttia kerrallaan aamulla ja illalla. Harjoituksiin kuuluvat sisäinen hiljaisuus ja syvä lepo, mutta samalla tietoisen mielen valppaus.

TM-harjoitukset parantavat sekä fyysistä että psyykkistä tilaa ja vapauttavat voimavaroja, jotka ovat kuluneet stressin ja muiden mietiskelyn avulla poistuvien ongelmien käsittelyyn. Positiivisia vaikutuksia ovat suorituskyvyn parantuminen, muistin, älykkyyden ja luovuuden lisääntyminen sekä paremmat ihmissuhteet. Mietiskelyn on todettu parantaneen myös oppimistuloksia. Meditoiva ihminen pystyy myös paremmin toteuttamaan itseään.

Meditaation on monissa tutkimuksissakin todettu lieventävän tai poistavan psykosomaattisia ja neuroottisia oireita, kuten ahdistuneisuutta ja pelkoja. Se myös ehkäisee sairauksia, elvyttää elimistöä ja vahvistaa yleistä terveydentilaa.