Hoidot lapsille

Sopivatko vaihtoehtoiset hoidot lapsille?

Kun lapsi sairastuu, useimmat vanhemmat turvautuvat nykyaikaiseen länsimaiseen lääketieteeseen, jolloin sairauksia diagnosoitaessa ja hoidettaessa käytetään apuna nykytekniikkaa ja tieteelliset tutkimukset takaavat yleensä sen, että tehtävät hoitotoimet ovat sairaalle lapselle hyväksi. Tämä niin sanottu ”koululääketiede” on nostanut elinikäennusteita ja saanut aikaan sellaisia ihmeitä tekeviä lääkkeitä kuin esimerkiksi antibiootit, joita käytetäänkin monien sairauksien hoidossa.

Länsimainen lääketiede ei kuitenkaan pysty kaikkeen. Sillä on omat rajoituksensa. Lääkkeillä tai hoidoilla saattaa olla sivuvaikutuksia. Hoito saattaa näin ollen muodostua jopa pahemmaksi kuin itse tauti ikävimmissä tapauksissa. Luonnon oma paranemisprosessi saattaa mennä sekaisin, kun taudin kulkuun puututaan liiaksi nykylääketieteen keinoin.

Lasta olisikin tarkasteltava kokonaisuutena, kun hoidetaan jotain ongelmaa kuntoon. Nykylääketiede ei myöskään kykene kaikkeen. Ihminen voi olla hyvinkin voimaton tiettyjen sairauksien edessä. Näistä syistä saattaakin herätä kiinnostus vanhoja tai mahdollisesti vaihtoehtoisia hoitomuotoja kohtaan, joiden valossa asiat nähdäänkin usein varsin eri tavalla kuin modernissa länsimaisessa lääketieteessä.

Lapsille sopivia vaihtoehtoisia hoitomuotoja

Vaihtoehtoiset hoidot käsittävät ravinto- ja yrttiterapiat, mediaation, akupunktion, joogan, kiropraktiikan, homeopatian, luontaishoidot ja erilaisia hierontoja. Muun muassa hypnoosi on alue, jota myös nykylääketiede on ryhtynyt hyödyntämään enenevässä määrin pienten lasten kipujen hoidossa ja ahdistuksen lievitystapauksissa. Hypnoosi ja itsehypnoosi ovat lunastaneet vahvasti paikkansa. Myös vauvahieronnan hyvää tekeviin puoliin uskotaan aina vaan enemmän. Varsinkin keskoslapsia vauvahieronnalla on pystytty auttamaan paljonkin. Vaikeiden ja kivuliaiden sairauksien hoidossa akupunktio on ollut suurena apuna. Yrttien käyttö on lisääntynyt jatkuvasti. Muun muassa syövän hoidossa useilla ruoka-aineilla on suuri merkityksensä taudin hoidossa ja sen ennaltaehkäisyssä.

Perinteinen ”koululääketiede” ei aina huomioi kaikkea sellaista, jota taas satoja vuosia vanhoissa menetelmissä tuntuu jo olevan paikallaan. Joskus siis vaihtoehtoisten hoitomuotojen ja nykylääketieteen kohtaaminen saattavat tuoda asioihin hyvinkin hienoja ja uusia näkökulmia.


Parantavatko vaihtoehtoiset hoidot varsinaisesti sairauksia?

Kun vanhemmat päättävät kokeilla jotain vaihtoehtoista hoitomuotoa lapsensa parhaaksi, he saattavat saada neuvolansa lääkäriltä joko tukea tai sitten heitä estellään ryhtymästä niihin. Eri lääkäreillä on varmasti erilaisia katsantokantoja asiaan. Vaihtoehtoisista hoidoista on kuitenkin saatavilla runsaasti kirjallisuutta, johon on hyvä perehtyä enne kuin lähtee sille tielle. Oman tietomäärän kasvattaminen tietyn aiheen tiimoilta selkeyttää ainakin omia tuntemuksia, joiden pohjalta suuntia on helpompi ottaa suuntaan tai toiseen.

On varsin vaikea sanoa, tehoavatko vaihtoehtoiset hoidot todella vai onko kyseessä itse asiassa niin sanottu ”lumevaikutus”, eli hoito tehoaisi ainoastaan siitä syystä, että potilas itse uskoo sen tehoavan. Voihan asiassa olla perääkin. Jos ihminen uskoo, että hän parantuu, parantumisen mahdollisuus voi ainakin hyvin kasvaa. Näin on itse asiassa sekä vaihtoehtoisten hoitojen alueella että myös perinteisen lääketieteen alueella. Mielen ja ruumiin yhteistoiminta on melkoista.

Jos vanhemmat valitsevat lapsensa hoitoon jonkin vaihtoehtoisen hoitomenetelmän, on kuitenkin varsin riskialtista lähteä pelkästään vaihtoehtoishoitojen tielle. Perinteistä lääketiedettä vaihtoehtoiset hoidot eivät voi kuitenkaan korvata kaikessa. Niitä voi hyvin käyttää muiden hoitojen ohella ja näin saatetaan päästä varsin hyviin tuloksiin.