Naprapaatti

Mitä naprapaatti tekee?

Naprapatia on hoitomuoto, joka keskittyy tuki-ja liikuntaelinsairauksiin, niiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä tutkimukseen. Hoitoa kutsutaan naprapat-nimellä. Sen hoitomenetelmiin sisältyvät manipulaatio-, mobilisaatio ja pehmytkudostekniikat. Myös lääkintää ja ergonomista neuvontaa sisällytetään naprapatiaan. Hoito kohdistuu joko jo alkaneeseen ja todettuun sairauteen, tai sillä pyritään ennaltaehkäisemään sairastumiset tai lieventämään sairauden vaikutuksia.

Mitä nämä tekniikat käytännössä ovat?

Manipulaatio = nikamakäsittely, jossa pienempiin niveliin kohdistetaan nopeata, kivutonta liikettä. Tavoitteena on hermopuristuksen lieventäminen. Mobilisaatio = hitaampi liike, useampia toistokertoja. Tavoitteena saada nivel toimimaan normaalisti kuten ennen sairauksia tai ainakin parantamaan tilannetta lähemmäksi normaalia. Toiminnalla on koululääketieteelliset perusteet.

Miten hoito aloitetaan?

Aluksi selvitetään potilaan sairauksien tila ja niiden historia. Aluksi tehdään kliininen tutkimus, jonka päämääränä on saada selville, mistä potilaan vaivat ja sairaudet saattavat johtua. Kun kokeet on tehty ja saatu selvitys potilaasta, määritellään hänelle sopivimmat ja tehokkaimmat hoitomuodot. Hoitoon saattaa sisältyä thermo-, cryo- ja elektroterapioita, kuten myös lihasvoimaa, -kestävyyttä ja nivelten liikkuvuutta parantavaa hoitoa. Tavoitteena on myös ylläpitää potilaan parantunutta terveydentilaa.

Kuka suorittaa naprapatia-hoitoja?

Hoitoja tekee naprapaatti, joka on saanut suoritettua korkeakoulututkinnon. Pohjoismaissa tämän tutkinnon suorittaminen kestää 4 vuotta. Hän on rekisteröitynyt ammattihenkilönä Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen.