Reiki

Mitä on reikiterapia?

Reikihoito liitetään japanilaisen Mikao Usuin (1865-1926) nimeen. Usui omistautui kokonaisvaltaiseen parantamiseen liittyvien tietojen etsimiseen ja opiskeli buddhalaisten oppineiden johdolla perehtyen energia- ja meditaatiotekniikoihin. Hän tutustui buddhalaisiin esoteerisiin harjoituksiin ja alkuperäisiin uskonnollisiin teksteihin. Vuonna 1918 hän aloitti kolme vuotta kestävän meditaatio-harjoittelun. Vuonna 1922 hän paastosi ja meditoi Kumara-vuorella saavuttaakseen energiaan liittyvät salaisuudet. Hän koki mystisen elämyksen. Tässä kokemuksessa hänelle paljastuivat parantamisen ja energian kanavoinnin salaisuudet. Hän sai lahjan hoitaa ihmisiä reiki-energiaa käyttämällä. Hän sai myös hoitoon tarvittavat symbolit ja tiedon miten vihitään muita reiki-energian käyttäjiksi.

Vuonna 1922 avattiin Tokiossa ensimmäinen reiki-koulu, jossa opetettiin harmonian saavuttamista. Mikao Usui alkoi opettaa reikin kolmea vaihetta tai tasoa, jotka olivat shoden , okuden ja opettaja-taso eli shinbiden. Oppilas työskenteli aktiivisesti sisäisen kehityksen saavuttamiseksi. Oppilaat etenivät tasolta toiselle. Usui perusti myös oman uskonnollisen yhteisön reikin tunnetuksi tekemiseksi. Yhteisö toimii edelleen. Usuin alkuperäisessä reikiyhteisössä oli mukana paljon armeijan upseereita.

Usuin oppilas Chujiro Hayashi kehitti oppia edelleen. Hänen oppiinsa kuuluivat käsien vakioasennot, Usuin kehittämät reikin kolme astetta ja harmonisointiprosessi eli viritykset. Hayashin oppilas Hawayo Takata (1900-1980) toi reikin länsimaihin. Hän alkoi myös kouluttaa reiki-mastereita. Opissa on edelleen olemassa Usuin itäinen ja Takatan länsimaistettu suuntaus.

Usuin mukaan reiki tyynnyttää mielen ja tekee kehosta elinvoimaisen. Se on kokonaisvaltainen itsensä kehittämisen tie. Tämän opin mukaan meitä ympäröi universaali elämänenergia. Jokainen elävä olento on yhteydessä elämänvoimaa tuottavaan lähteeseen. Itämaisissa uskonnoissa tunnetaan tämä elämää ylläpitävä voima. Usuin mukaan energia virtaa meissä kaikissa ja sitä voidaan käyttää eli kanavoida. Energiavirta on kuitenkin monilla heikentynyt ja kanavointi ei onnistu. Reiki auttaa avaamaan energia-kanavat ja mahdollistaa parantamisen. Reikin universaali energia virtaa hoitajan käsien kautta.

Reikiä opiskellaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa opettaja vihkii oppilaan ja tämä saa kyvyn kanavoida energiaa. Tämä kerran saatu yhteys ei katkea koko elämän aikana. Tässä vaiheessa opetellaan myös hoitoja ja niiden vaikutuksia. Toisessa vaiheessa opetetaan ajasta ja paikasta riippumaton reikihoito. Opetetaan kolme symbolia ja niiden käyttö. Kolmannessa vaiheessa oppilas saa tiedon kuinka energian aktivointi suoritetaan. Tämän vaiheen läpikäynyt saa opettaa kaikkia kolmea tasoa. Kolmas opiskelun vaihe kestää kauan.

Reikiin kuuluu myös henkisiä periaatteita. Ihminen ei saa vihastua. Hän ei saa olla huolissaan, vaan hänen on oltava kiitollinen, ahkera ja ystävällinen. Reikihoitojen sanotaan lisäävän hyvinvointia, vahvistavan energiaa, rentouttavan ja vähentävän stressiä. Reikin avulla hoidetaan monia sairauksia. Hoito tapahtuu rauhallisessa paikassa ja siinä voidaan käyttää apuna musiikkia. Hoidettava on hoitopöydällä rentoutuneena. Parantava energia virtaa potilaaseen hoitajan käsistä chakrojen (ihmisen energiakeskus) kohdalle. Hän käsittelee myös sairaat tai kipeät kohdat. Hoidossa käytetään intuitiivista asennetta. Hoidettava saattaa nukahtaa hoidon aikana, joka kestää tunnista puoleentoista.

Reiki avaa kehon energiakanavia ja tasapainottaa ja harmonisoi potilaan energiajärjestelmää. Tämän seurauksena kehon vastustuskyky kasvaa ja paraneminen nopeutuu. Reiki puhdistaa kielteisistä tunteista ja tuo iloa ja voimaa. Potilas alkaa uskoa itseensä ja hallitsee elämänsä paremmin. Reikiä käytetään mm. päänsäryn, kipujen, riippuvuuksien, verenpaineen ja uupumuksen hoitoon. Sitä on käytetty myös leikkausten jälkihoitoon ja vammoista paranemisen edistämiseen.Reiki on levinnyt laajalle. Englannissa reiki-terapia on lääkärien hyväksymä vaihtoehtohoito. Sitä käytetään lääketieteellisenä hoitona myös Hollannissa ja Yhdysvalloissa. Suomessa yksityisten reiki-kurssien pitäminen aloitettiin vuonna 1985. Sitä käytetään meillä itsehoitona ja muiden hoitamiseen. Reiki perustuu pitkäaikaista harjoittelua vaativiin itämaisiin uskonnollisiin tekniikoihin, joten reikin osaajien taso lienee vaihteleva.