Millainen on hyvä talli?

Hevostallille on tiettyjä vaatimuksia riippumatta siitä onko kyseessä pieni yhden hevosen talli vai suuri monen hevosen talli. Karsinoiden on oltava riittävän suuria, samoin oviaukkojen. Karsinan koko määräytyy hevosen säkäkorkeuden mukaan. Jos säkäkorkeus on alle 130 cm, riittää karsinan pinta-alaksi 5 m2. Säkäkorkeudeltaan yli 160 cm oleva hevonen vaatii 9 m2:n karsinan.

Oviaukkojen suositeltava leveys on karsinoissa 1,2 metriä ja tallin kulkuovissa 1,5 metriä leveitä. Korkeutta oviaukoilla täytyisi olla 2,2 metriä. Ovet avautuvat ulospäin tai liukuvat sivuun. Väliseinien on oltava tukevat ja riittävän korkeat, etteivät viereisissä karsinoissa olevat hevoset voivat vahingoittaa toisiaan. Yläosassa voi olla verkko tai kalterit, jotta hevoset näkevät toisensa ja voivat haistella toisiaan. Lattia ei saa olla liukas, eikä siinä saa olla mitään mihin kavio voi tarttua kiinni tai muuta johon hevonen loukkaisi itseään. Käytävät pidetään siisteinä eikä niillä säilytetä tavaroita. Myös tallipiha pidetään siistinä.

Lantalan oltava säädösten mukainen

Lantaa ei enää kasata tallin taakse maapohjaiseen kasaan. Siellä se aiheuttaisi ravinnevalumia.Vaihtoehtoina ovat kontti, tiivispohjainen lava tai löytää lannalle vastaanottaja jolla on asianmukainen säilytystila esim. maatila. Jos lanta luovutetaan jatkokäsittelyyn muualle on siitä tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ympäristöviranomaiselle.

Lantala mitoitetaan 12 kuukauden lannantarpeelle. Yhtä hevosta kohden lantalatarve on 12 kuutiota ja ponia kohden 8 kuutiota. Pohjan täytyy olla tiivis ja siihen kannattaa tehdä kallistus. Ulkolantala suositellaan katettavaksi, näin estetään sadeveden ja lumen pääsy lantalaan. Lantalan tuuletuksesta on myöskin huolehdittava. Huomio rakennusvaiheessa jo mahdollinen laajennustarve.

Kaupunkitalleille parhaiten soveltuu lantakontti, koska niillä ei aina ole mahdollisuutta piha-alueelle rakennettavaan lantalaan. Lantakonttia käyttävien tallien on tehtävä vuosittain ilmoitus lannankäsittelystä ympäristöviranomaisille. Pihatossakin tarvitaan lantavarastoa, erityisesti lannan levityskiellon aikana 15.10.-15.4. välisenä aikana. Pihattoa käytettäessä myös ulkoilualueelta kerätty lanta viedään lantalaan.