Mitä oikeasti ovat valkoiselta näyttävät hevoset?

Aidosti valkoinen hevonen

Erittäin harvoin hevonen on väriltään valkoinen. Joskus on väitetty, että aidosti valkoisia hevosia ei ole olemassa. Niitä kyllä löytyy, mutta niitä on todella vähän. Esimerkiksi täysiverisissä tiedetään yksitoista valkoista yksilöä. American Albino on hevosrotu, jossa tätä väriä esiintyy. Valkoisuuden aiheuttaa niin kutsuttu Dominant White geeni.

W-geeni näkyy aina hevosen ilmiasussa. Se estää ihon ja karvapeitteen pigmentoitumisen, joten oli hevosen muu väriperimä mikä tahansa, W-geeni estää sen näkymisen ilmiasussa. Hevonen syntyy ilmiasultaan täysin valkoisena ja sitä joskus kutsutaankin albinoksi vaikka se ei sitä ole. Valkoisen hevosen silmät ovat ruskeat ja iho vaaleanpunainen.

Perimältään tyyppiä ww oleva hevonen on väriltään ”ei valkoinen” Eli käytännössä kaikilla värillisillä hevosilla on olemassa geenipari ww. Koska tällä geeniparilla ei normaalisti ole merkitystä, jätetään se usein mainitsematta. Ww- ja wW- tyypin hevoset ovat valkoisia. Mikäli varsa saisi W -geenin molemmilta vanhemmiltaan, eli olisi tyyppiä WW, syntyisi se valkoisena, mutta koska W -geeni on homotsygoottina letaalitekijä, ei varsa synny elinkelpoisena.

Kimo

Kimous on valkoisuuden tapaan ominaisuus, joka peittää muun värin alleen. Kimo varsa kuitenkin syntyy muun värisenä ja kimous alkaa vuosi vuodelta peittää alkueräistä väriä siten, että karvanvaihto karvanvaihdolta hevosesta tulee vaaleampi ja vaaleampi, kunnes se on valkea tai niin kutsuttu kärpäskimo. Kärpäskimohan on muutoin normaalisti vaaleneva kimo, mutta siihen jää tasaisesti tummia pieniä täpliä. Kimon karvapeitteen vaaletessa sen iho ja silmät säilyttävät värinsä.

Kimouden aiheuttaa G –geeni (Grey). G-geeni näkyy siis aina hevosen ilmiasussa, koska se on dominoiva geeni. Kimon hevosen vanhemmista jommankumman on ehdottomasti täytynyt olla kimo. Kimogeeni estää hevosen karvapeitteen pigmentoitumista, mutta iho säilyy kuitenkin tummana. Kimous näkyy ilmiasussa kun perimä on tyyppiä GG, Gg tai gG ja, jos hevonen on tyyppiä gg, se ei ole kimo.

Muut valkoiset hevoset

Hevonen voi näyttää valkoiselta vaikka se ei geneettisesti sitä olekaan. Yleisimmät sekaannukset syntyvät homotsygootista cremellosta, perlinosta ja smoky creamista, jotka siis ovat kaksinkertaisia voikko- (creme)laimennoksia perusväreistä rautias, ruunikko ja musta. Nämä hevoset ovat siis karvapeitteeltään lähes valkoisia, niillä on vaaleanpunainen iho ja siniset silmät. Lisäksi näihin laimennoksiin on voinut tulla vielä kimo-geeni, mikä tekee alkuperäisen värin määrittämisestä aikuisilla yksilöillä entistä vaikeampaa.

Tobiano-, Overo-, tai Tovero-kirjavuus voi myös esiintyä niin laaja-alaisena, että hevosta erehdytään luulemaan valkoiseksi (mm. suomenhevosissa sabinokirjava Vekselin Ihme)