Mistä mitataan ja mitä?

Suukappaleet

Kuolaimen suukappaleeksi kutsutaan sitä osaa, joka tulee hevosen suuhun. Vaihtoehtoja on tarjolla rajattomasti. Tyypillisesti suukappaleet ovat kuitenkin joko eri tavoin nivellettyjä tai sitten ne ovat yhtenäisistä vaihtelevilla tavoilla taivutetuista tangoista tehtyjä.

Suukappaleen mittoja ovat pituus ja paksuus. Riippumatta siitä, että kuolain on normaalisti keskeltä ohuin ja paksuuntuu renkaita kohden, mitataan sen paksuus aina samasta paikasta. Mittauskohta on paikassa, missä vapaasti pyörivä rengas lävistää sen tai, jos kuolaimessa on oliivirenkaat tai sivuvarret, tehdään mittaus kohdasta, jossa suukappale muuttuu renkaaksi / varreksi. Paksuus tarkoittaa kuolaimen halkaisijaa. Pituus mitataan joko kuolainrenkaita varten olevien reikien sisäreunasta tai samasta kohtaa kuin paksuus silloin, kun kyseessä ovat kiinteät renkaat tai varret.

Kuolainrenkaat

Kuolanrenkaita on erikokoisia eri tarkoituksiin. Pienimmät kuolainrenkaat ovat bridongeiksi eli alukuolaimiksi tarkoitetuissa nivelissä. keskikokoiset ovat normaalikäyttöön, ja kaikkein suurimmat kuolainrenkaat ovat yleensä laukkakilpailuhevosille tarkoitetuissa kuolaimissa. Kuolainrenkaiden mitta on niiden halkaisija mitattuna kuolainrenkaan sisäpuolelta.

Varrelliset kuolaimet

Varrellisten kuolainten osat ja osien mittaaminen vaihtelevat jonkun verran riippuen kuolaimen mallista. Tässä on esimerkkinä käytetty tavallista kankikuolainta.

Kankikuolaimen suukappale vastaa tavallisten kuolainten suukappaletta pituuden ja paksuuden mittauksen osalta. Suukappale on kuitenkin taivutettu vaihtelevissa määrin, jolloin siihen on muodostunut kielentila. Jos mittauksien avulla kielentilaa halutaan kuvailla, voidaan mitata suukappaleen reunasta aloittaen ensin suoran osuuden pituus ja sitten taivutetun osuuden pituus kuvitteellista suoraa linjaa pitkin. Näin saadaan selville kielentilan pituus ja reunasta otettu mitta selventää mistä kielentila on alkanut. Kielentilan korkeus on se poikkeama, jonka mutka tekee suoraan viivaan nähden.

Kankikuolainen varsien pituus mitataan ylävarren renkaan uloimmasta kohdasta alavarressa olevan vapaasti pyörivän renkaan kiinnityskohdan alareunaan. Alavarren pituus on suukappaleen alareunasta renkaan kiinnityskohdan alareunaan. Erikoisenpien kuolainten mittauksessa sovelletaan tässä esitettyjä periaatteita.

Suukappaleettomat kuolaimet

Hackamore lasketaan kuuluvaksi kuolaimiin vaikka siinä ei suukappaletta olekaan. Hackamore muodostuu turvan päälle tulevasta, jossain tapauksissa säädettävästä osasta, sivuvarsista ja leuan alle tulevasta säädettävästä ketjusta. Mikäli turvan päällys ei ole säädettävissä, voi sen mitalla olla merkitystä hackamorea ostettaessa. Sivuvarsien pituudella voidaan vaikuttaa siihen, millainen vääntövaikutus saadaan.