Millaisia sopimuksia kannattaa tehdä?

Sopimus hevosen hoidosta- ja mahdollisesti myös valmentamisesta tai kouluttamisesta voidaan tehdä kahden yksityishenkilön välillä. Silloin sopimuksen sisällön määrittäminen jää suurelta osin osapuolten välisen yhteisymmärryksen varaan ja ongelmatilanteita voi syntyä, jos kaikki ei sujukaan aivan omien odotusten mukaan. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Kun sopimus koskee elollista olentoa, joka itsekin saattaa aiheuttaa yllätyksiä, vastuunjako ei aina ole helppoa. Suuren osan ongelmista voi välttää esimerkiksi jo sopimalla yksityiskohtaisesti hevosen tarhaamisesta liukkailla talvikeleillä erikseen.

Usein tallinpitäjä on kuitenkin luokiteltavissa ammatinharjoittajaksi. Silloin osapuolten välistä sopimusvapautta rajoittavat kuluttajansuojalain 8 luvun kuluttajapalveluksia koskevat säännökset. Tallinpitäjä saa lähtökohtaisesti suorittaa ja laskuttaa vain sovitut työt, joten esim. sairastumistilanteista kannattaisi nimenomaisesti sopia etukäteen. Tallinpitäjän palveluksestaan antamien tietojen tulee pitää paikkansa ja hänellä on asiakkaaseensa nähden suoraan lain nojalla neuvontavelvollisuus. Tallinpitäjä on jopa velvollinen arvioimaan sopimuksen tarkoituksenmukaisuutta ja kannattavuutta hevosenomistajan näkökulmasta. Tosin hevosen pito tallilla hoidossa on kyllä jo luonteenomaisesti arvokasta; lähinnä kysymykseen voisi tulla esimerkiksi täysin kohtuuttomat ja mahdottomat odotukset hevosen kilpailumenestyksestä.

Jos tallinpitäjän suoritus katsotaan virheelliseksi ts. sopimuksen vastaiseksi, hevosen omistaja voi vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta. Hevosen omistajalla on myös oikeus päättää sopimus, mikäli hän on suorittanut oman osuutensa.

Jos hevonen on tallinpitäjän hallinnassa ja hevosen omistaja on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa, tallinpitäjällä on oikeus olla luovuttamatta hevosta ennen kuin saatava on maksettu tai siitä on asetettu riittävä vakuus. Viime kädessä tallinpitäjällä on oikeus jopa myydä tämän ns. pidätysoikeuden nojalla hallussaan pitämä hevonen erityistä erikseen säädettyä menettelyä käyttäen.