Voiko hevosen ikää määrittää hampaisiin katsomalla?

Hevosella on 24 maitohammasta ja 40 tai 42 pysyvää hammasta. Kasvuikäisen varsan yhden leuanpuoliskon hampaisto koostuu kolmesta etuhampaasta ja kolmesta poskihampaasta. Kulmahampaita ei ole. Yhden leuanpuoliskon pysyvä hampaisto käsittää kolme etuhammasta, yhden kulmahampaan, neljä välihammasta ja vaihtelevan määrän (yleensä 3, mutta myös 4) poskihampaita. Kulmahampaat ovat kuitenkin täysin kehittyneet vain oreilla ja ruunilla. Yläleuan ensimmäinen välihammas on kehityksellinen jäänne, joka usein poistetaan, koska se painaa kuolainta vasten kipua aiheuttaen. Tätä hammasta kutsutaan myös sudenhampaaksi.

Hevosen hampaille on tyypillistä, että ne kasvavat aina seitsemään ikävuoteen asti. Niiden purupintojen muoto ja kuviointi muuttuu kasvun myötä. Siksi hevosen iän määrittäminen hampaista on melko luotettava menetelmä ainoastaan alle 8-vuotiailla yksilöillä. Myöhemmin arvioimalla saadaan selville ainoastaan hevosen summittainen ikä (nuori- vanha). Yleensä arvioinnin apuna käytetään vain alaleuan etuhampaiden tarkastelua, niiden puhkeamisen toteamista sekä hampaiden kulmauksessa havaittavia muutoksia. Rotujen väliset erot hampaiden puhkeamisiässä, käytettyjen rehujen laatu ja vaihtelevat hevostenpito-olosuhteet aiheuttavat virhetulkintoja.

Iän määrittämisessä on 9 kriteeriä. Mikään niistä yksinään ei riitä arvioinnin perustaksi, vaan ikä määritetään kokonaistulkinnan perusteella. Ensimmäinen ja tärkein liittyy hampaiden puhkeamiseen. Maitohampaat tunnistaa niiden valkoisesta väristä. Jos ensimmäinen etuhammas on muuttunut kellertäväksi pysyväksi hampaaksi, hevonen on 2,5-vuotias. Samaan aikaan puhkeaa toinen poskihammas. Vastaavasti toisen pysyvän etuhampaan puhjetessa ikää on kertynyt 3,5 vuotta ja kolmannen puhjetessa 4,5 vuotta. Neljännen poskihampaan puhjetessa ikävuosia on kertynyt neljä. Oreille ja ruunille tyypillinen kulmahammas havaitaan ensimmäisen kerran 4-5 vuoden iässä. Maitohampaiden menetys esimerkiksi onnettomuuden seurauksena nopeuttaa pysyvien hampaiden puhkeamista. Tällöin hevosen myyjä voi väittää hevosta vanhemmaksi kuin sen onkaan.

Vanhemmilla hevosilla ensimmäinen etuhammas pyöristyy. Tämä on ensimmäisen kerran havaittavissa n. 9-vuotiaana. Hampaiden purentakulma pienenee sitä enemmän, mitä vanhemmasta hevosesta on kysymys. Tämän näkee parhaiten sivulta katsottuna. Ylä- ja alahampaiden profiili litistyy siten, että alle 8-vuotiaalle normaali 180° kulma on 16 ikävuoteen mennessä madaltanut 135°:een.