Miten perimä vaikuttaa väriin?

Värien periytyminen on mielenkiintoista jo pelkästään siksi, että yleensä kaikkien mielestä joku tietty väri on kaunein. Lisäksi hevosen väri on selkeästi näkyvä osa hevosen ilmiasua ja sen periytyvyyteen ei vaikuta kohtuuttoman suuri määrä erilaisia tekijöitä. Kun ominaisuuksien periytymiseen alkaa perehtyä, on luontevaa aloittaa värien periytymisestä.

Minkä tahansa ominaisuuden, myös värien, perintötekijät kulkevat geeneissä. Geenit puolestaan esiintyvät pareina. Yksilö saa parin toisen puolikkaan emältään ja toisen puolikkaan isältään. Jos joku ominaisuus on dominoiva (vallitseva), eli näkyy ilmiasussa vaikka sen saisi vain toiselta vanhemmalta, merkitään sitä isolla kirjaimella. Jos taas ominaisuus on resessiivinen (peittyvä), on kummaltakin vanhemmista saatava kyseinen geeni, jotta kyseinen ominaisuus näkyisi ilmiasussa.

Perusvärinä on musta tai punainen

Voidaan sanoa, että lähes poikkeuksetta jokainen hevonen on väriltään joko musta tai punainen. Musta tarkoittaa mitä tahansa väriä, jossa on mustaa ja punainen tarkoittaa ”ei mustaa”. Puhutaan siis ”ei rautiaasta” ja rautiaasta. Ilmiasultaan eli fenotyypiltään musta hevonen voi olla geneettisesti joko EE, eE tai Ee. Se on siis saanut mustan geenin (E) toiselta tai molemmilta vanhemmiltaan. Jos hevosen genotyyppi on ee, tulee siitä väriltään rautias.

Käytännössä siis kaksi rautiasta hevosta voi saada vain rautiaita jälkeläisiä ja ”ei rautiaat” voivat silti saada rautiaita jälkeläisiä ellei vähintään toinen vanhemmista ole geneettisesti tyyppiä EE.

Mikä sitten on ruunikko?

Ruunikko on musta tai ”ei rautias”, koska siinä on mustaa. Perusvärin genotyyppi on siis muotoa EE, Ee tai eE. Mustasta väristä tulee ruunikko agouti -geenin vaikutuksesta. Agouti rajoittaa mustan värin esiintymisen etupäässä jouhiin ja jalkoihin loppuosan hevosesta jäädessä punaiseksi. Agouti on dominoiva geeni, joten tyyppiä AA, Aa tai aA olevat rajoittuvat ruunikoiksi aa tyypin jäädessä mustaksi.

Jännittävä agoutissa on se, että myös rautias voi olla ”ruunikko”. Perusvärin suhteen tyyppiä ee olevalla hevosella ei ole mustaa väriä lainkaan, joten vaikka se olisi Agouti geenin perusteella ruunikko eli AA, Aa, tai aA, ei musta väri voi rajoittua mihinkään koska sitä ei ole. Rautias ”ruunikko” voi siis periyttää jälkeläisiinsä ruunikkoutta, joka tulee ilmiasussa näkyviin vasta sitten, kun perusväriin saadaan jotain kautta mustaa.

Mistä kaikki muut värit tulevat?

Näiden perusgeenien ”musta – ei musta” ja ”ruunikko - ei ruunikko” ohella väriin vaikuttavia geenejä ovat mm, valkea-, kimo-, hallakko-, voikko-, hopea-, päistärikkö-, tobiano-, liinakko-, jauhokuonogeenit. Näiden lisäksi on useita muita väriin vaikuttavia geenejä ja kaikkien näiden toimintaa ei vielä täysin yksiselitteisesti tunneta. Lisäksi täytyy muistaa, että todellisuudessa värinperiytymiseen vaikuttaa useita geenipareja, joilla on myös vuorovaikutusta toistensa kanssa