Mikä on lauseenvastike?

Lauseenvastike tarkoittaa lauseessa rakennetta, jossa ei ole persoonamuotoista verbiä ja jota käytetään sivulauseen asemasta. Suomessa on lauseenvastikkeita, jotka korvaavat erilaisia sivulauseita. Lauseenvastikkeita voi käyttää kuitenkin ainoastaan tietyntyyppisten sivulauseiden korvaamiseen. Lauseenvastikkeilla on myös omat ehtonsa, joiden pitää täyttyä, jotta rakenteen käyttö on mahdollista. Erilaiset lauseenvastikkeet on ryhmitelty alla sivulausetyyppien mukaan. Lauseenvastikkeet eivät ole kokonaisia lauseita, joten pilkun voi lähes aina jättää pois päälauseen ja lauseenvastikkeen välistä.

Että-lausetta korvaava lauseenvastike (partisiippirakenne)

Lauseenvastikkeella voidaan korvata että -lausetta, niin että sivulauseen predikaatti muutetaan partisiipiksi.

Tupakan väitetään aiheuttavan syöpää.

Vrt. Väitetään, että tupakka aiheuttaa syöpää.

Mari sanoi tulleensa kouluun autolla.

Vrt . Mari sanoi, että oli tullut kouluun autolla.

Siten että -lause voidaan korvata myös lauseenvastikkeella (ei partisiippirakenne). Tällöin pää- ja sivulauseen subjektin ja ajankohdan täytyy olla sama.

Poika katsoi nauraen piirrettyä.

Vrt . Poika katsoi piirrettyä siten, että hän nauroi.

Kun-lausetta korvaava lauseenvastike (temporaalirakenne)

Aikaa ilmaisevaa kun -lause voidaan korvata lauseenvastikkeella.

Mika soitti ystävälleen istuessaan junassa.

Vrt . Mika soitti ystävälleen, kun hän istui junassa.

Mika soitti ystävälleen saavuttuaan asemalle.

Vrt. Mika soitti ystävälleen, kun hän oli saapunut asemalle.

Kun -lausetta korvaavan lauseenvastikkeen käytössä tehdään usein virheitä. On syytä kiinnittää huomiota lauseiden subjektiin eli tekijään: jos se on sama päälauseessa ja sivulauseessa, se merkitään virkkeeseen vain kerran. Kun mies tuli kotiin, hän oli väsynyt.

Tullessaan kotiin mies oli väsynyt.

EI : Miehen tullessa kotiin hän oli väsynyt.

Virheellisessä esimerkissä pronomini hän viittaa eri henkilöön. Seuraavassa subjekti ei ole sama, sillä sivulauseessa se on mies, päälauseessa pää.

Kun mies tuli kotiin, hänen päätään särki.

Miehen tullessa kotiin hänen päätään särki.

EI : Tullessaan kotiin miehen päätä särki.

Virheellisessä esimerkissä lauseenvastikkeen tulleessaan viittaisi miehen päähän, ei mieheen.

Kun-lausetta korvaavaa lauseenvastiketta käytetään usein virheellisesti korvaamaan syytä ilmaisevaa koska -lausetta ja ehtoa ilmaisevaa jos -lausetta. Myös aikamuotoihin on syytä kiinnittää huomiota. Seuraavat lauseet ovat virheellisiä.

EI: Ahonen voitti kilpailun hypättyään pisimmälle. (kyseessä koska -lause: voitti kilpailun, koska hyppäsi ) EI: Voittaessani MM-kilpailut järjestän juhlat. (kyseeessä jos -lause: Jos voitan MM-kilpailut…)

Jotta- ja että-lausetta korvaava lauseenvastike (finaalirakenne)

Tarkoitusta ilmaiseva jotta - tai että -lause voidaan korvata myös lauseenvastikkeella.

Syön terveellisesti pysyäkseni hyvässä kunnossa.

Vrt. Syön terveellisesti, jotta pysyisin hyvässä kunnossa.

Sikäli kuin -lausetta korvaava lauseenvastike (kvantumrakenne)

Sikäli kuin -lausetta korvataan samannäköisellä muodolla kuin tarkoitusta ilmaisevaa jotta- ja että- lausetta. Tietääkseni täällä ei asu muita.

Vrt. Sikäli kuin tiedän, täällä ei asu muita.