Miten maailman kieliä luokitellaan?

Maailman kieliä voi luokitella genealogisesti eli geneettisesti, jolloin perustana ovat sukulaisuussuhteet. Kieliä voi luokitella myös typologisesti , jolloin tutkimuksen kohteena ovat rakenneominaisuudet ja niissä havaittavat yhtäläisyydet ja erot. Areaalisessa eli alueellisessa luokittelussa perustana ovat maantieteelliset argumentit.Typologisessa luokittelussa kielet voidaan jakaa neljään eri ryhmään: 1) isoloiviin kieliin, joissa sanat eivät taivu lainkaan, 2) agglutinoiviin kieliin, joissa sanoilla on runsaasti taivutusmuotoja (mm. suomen kieli), 3) flekteeraviin kieliin, joissa sanoilla ei ole yksiselitteisiä taivutussääntöjä, sekä 4) inkorporoiviin eli polysynteettisiin kieliin, joissa ei oikeastaan ole yksittäisiä sanoja lainkaan.