Miten kaksikielisyys määritellään?

Kaksikielisyyden määritelmiä on suunnilleen yhtä monta kuin kaksikielisyyden tutkijoita. Joidenkin määritelmien mukaan kaksikielisyyteen riittää, kun saa itsensä jotenkuten ymmärretyksi äidinkielen lisäksi myös jollakin vieraalla kielellä. Toisten teorioiden mukaan todellinen kaksikielisyys saavutetaan silloin, kun on ollut syntymästään saakka kaksikielisessä ympäristössä ja oppinut molemmat kielet rinnakkain (ns. simultaaninen kaksikielisyys ). Näiden teorioiden välillä on myös monta teoriaa. Kaksikielisyys on siis ilmiö, jolle ei ole olemassa yhtä, oikeaa määritelmää.

Miksi kaksikielisyyttä on vaikea määritellä?

Kuten mainittua, kaksikielisyyden määritteleminen vaihtelee paljon tutkijoidenkin keskuudessa: termi tuo ihmisille mieleen eri asioita. On myös muistettava, että kaksikielisyydessä voidaan erottaa yksilön ja toisaalta yhteisön kaksikielisyys. Kaksikieliset ihmisetkin käyttävät kieliä eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa. Kielitaito on sinänsäkin vaikeasti määriteltävä termi, koska kielenkäyttömme muuttuu koko ajan. Sanavarastomme uudistuu: siihen tulee uusia sanoja, mutta siitä myös poistuu sanoja. Kieli on myös inhimillinen ilmiö, minkä takia sen pohjalta on vaikea tehdä tieteellistä tutkimusta.