Miten pilkkua käytetään?

Pilkut ovat tuottaneet suurimmalle osalle ongelmia jo kouluaikoina. Seuraavassa lyhyt kertaus siitä, mihin väleihin ne kuuluvat ja mistä väleistä ne voi ottaa pois. Pilkut eivät ole aivan turhiakaan: ne helpottavat lukemista ja niiden pois jättäminen saattaa muuttaa virkkeen merkitystä.

Pilkkua käytetään virkkeissä kolmeen tarkoitukseen. Se erottaa lauseita, rinnasteisia lauseen osia sekä erilaisia lauseyhteydestä irrallisia osia.

Perussääntö kuuluu näin: Virkkeen lauseet erotetaan tavallisesti toisistaan pilkulla. Lauseen muodostaa ajatuskokonaisuus, jossa on yksi persoonamuotoinen verbi.

Äiti paistaa pullia, isä keittää kahvia.= Kaksi päälausetta Olin ulkoilemassa, mikä virkisti kovasti. = Päälause ja sivulause Etkö tiennyt, että tänään on vapaapäivä? = Päälause ja sivulause Jos olisit tullut ajoissa, et olisi jäänyt ilman kahvia. = Sivulause ja päälause

Seuraavat kolme sääntöä tekevät poikkeuksen perussääntöön.

1. Rinnasteisia päälauseita ei eroteta toisistaan pilkulla, jos seuraavat kohdat täyttyvät samanaikaisesti:

a) niitä yhdistää jokin konjunktioista ja, sekä, sekä–että, -kä, eli, tai, joko–tai, vai, mutta, vaan.

b) niillä on jokin yhteinen lauseenjäsen.

Yhteinen lauseenjäsen tarkoittaa sanaa tai sanojen muodostamaa ryhmää, joka on kummassakin lauseessa, vaikka sitä ei ole toistettu.

Me kaadoimme ja Pekka karsi puut.

Vrt. Me kaadoimme puut, ja Pekka karsi puut.

Jos opintotukea ei olisi, opiskelijat olisivat tiukoilla ja osa ei voisi edes opiskella.

Jälkimmäisessä esimerkissä molempia päälauseita määrittää yhteinen lauseenosa, joka on koko virkkeen aloittava sivulause.

2. Rinnasteisten sivulauseiden välistä pilkku jää pois, jos niitä yhdistää jokin konjunktioista ja, sekä, sekä–että, -kä, eli, tai, vai, mutta, vaan.

Sivulauseet ovat alisteisia päälauseille, ja ne tunnistaa siitä, että ne alkavat joko

– alistuskonjunktiolla (että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kuin kunnes, ellen, kuten, niin että, ennen kuin, niin kuin, sikäli kuin, mikäli),

– relatiivipronominilla (joka, mikä, jotka, mitkä, joten, jolloin, jollainen…) tai

– kysymyssanalla (kuka, mikä, millainen, -ko, kö).

Jos olet tulossa ja olet jäämässä yöksi, ota mukaan makuupussi.

= Jos olet tulossa ja jos olet jäämässä yöksi, ota mukaan makuupussi. Nostan hattua niille, jotka tekevät kaikki työt ja vielä jaksavat auttaa muita.

= Nostan hattua niille, jotka tekevät kaikki työt ja jotka vielä jaksavat auttaa muita.

3. Viimeinen sääntö koskee hyvin lyhyitä lauseita. Niiden välistä pilkun voi jättää pois.

Sataa ja tuulee.

Tulen jos ehdin.

Ongelmakohtia

Kuin- konjunktio ei välttämättä aloita sivulausetta. Jollei konjunktiota seuraa virkkeessä predikaattimuotoinen verbi, kyseessä ei ole sivulause.

Tyttö juoksee kuin tuulispää.

Tyttö juoksee, kuin tuli ajaisi takaa. (ajaisi

on predikaattimuotoinen verbi)

– Liittokonjunktioiden yhteydessä, kuten sen jälkeen kun, siitä huolimatta että, ennen kuin , voidaan pilkku laittaa ennen koko sanaryhmää.

Saavuit kotiin, ennen kuin ruoka oli valmista.

Pilkun voi laittaa myös sanojen väliin, mikäli tahdotaan painottaa adverbiä ennen.

Saavuit kotiin jo ennen, kuin ruoka oli valmista.

Pilkku muussa käytössä

Huudahdukset, pääsanan jälkeiset tarkennukset, lauseen keskellä olevat lauseenvastikkeet, sivulauseet ja erilaiset täsmennykset erotetaan muusta lauseesta ja virkkeestä pilkulla.

Voi, onpa se kaunis! Vanhasella, pääministerillämme, on kova kiire. En ole, tietääkseni, käynyt siellä.

Monet oikeinkirjoitusasiat, kuten pilkut ja yhdyssanat, ovat vaikeita ammattilaisillekin.