Miten välttää kapulakieltä?

Kapulakielellä tarkoitetaan virkakielessä esiintyviä ilmaisuja, jotka tekevät tekstistä raskasta lukea. Omasta tekstistä näitä asioita on vaikea huomata. Miten kapulakielestä pääsee eroon?

Määriteketjut

On joitakin perusasioita, jotka ovat tyypillisiä kapulakielelle. Pitkät määriteketjut ovat yksi näistä. Määriteketjut olisi usein helppo pilkkoa omiksi lauseikseen, jolloin luettavuus paranisi heti.

Päämääränä on saada aikaan monipuolinen ja vaihtoehtoisia toimintamuotoja tarjoava sekä kuitenkin paikalliset olosuhteet huomioon ottava mutta yleisiä sosiaalipalveluja painottava palvelukokonaisuus. Vrt. Päämääränä on saada aikaan monipuolinen palvelukokonaisuus, jossa otetaan huomioon paikalliset olot ja väestön sosiaalipalvelujen tarve. Palveluista pitäisi kuitenkin asettaa etusijalle yleiset sosiaaliset palvelut.

Substantiivityyli

Substantiivityylillä tarkoitetaan sitä, että kaikki lauseen tärkeä tieto, joka yleensä ilmenee verbistä, on siirretty substantiiviin ja verbeiksi on valittu merkitykseltään niukkoja sanoja, jotka eivät kuvaa toiminnan laatua. Tyypillisiä substantiiviverbejä ovat: toteuttaa, suorittaa, aiheuttaa, muodostua, hoitaa, tapahtua, järjestää. Nämä verbit voi korvata usein joko sivulauseella tai toimintaa kuvaavalla verbillä.

suorittaa äänestyksiä - > äänestää
hoitaa maksu - > maksaa
Palkankorotusten toteutuminen merkitsee kuluttamisen kiihtymistä
Vrt. Jos palkkaa korotetaan, ihmiset kuluttavat enemmän

Substantiivityylissä käytetään usein passiivia ja passiiviin liittyy usein taholta- tai toimesta-tyyppinen ilmaus. Näistä ilmauksista luovuttaessa virke muuttuu passiivista aktiiviin ja tekijä tulee selvästi esiin.

Tupakointi kiellettiin koulun pihalla opettajien toimesta.

Vrt. Opettajat kielsivät tupakoinnin koulun pihalla.

Turhat pikkusanat ja muotisanat

Kieli muuttuu jatkuvasti, siihen tulee uusia sanoja ja vanhoja poistuu. On kuitenkin paljon muotisanoja, jotka tekevät tekstistä kulunutta ja epätäsmällistä. Nämä sanat on usein lainattu jonkin erikoisalan sanastosta, kuten matematiikasta. Tällaisia muoti-ilmauksia ovat mm. joutua paitsioon, startata, sektori, valmius, reunaehto, avainasema, puitteissa.

Vaikka jotkut sanat saattavat olla muodikkaita, turhia pikkusanoja vilisevä teksti on usein mutkikasta. Esimerkiksi seuraavat sanat: osalta, kohdalla, muodossa, kannalta, nähden, puitteissa voi usein korvata suomen kielen sijamuodoilla.

Tämän talven osalta on syytä hidastaa toimintaa. Vrt. Tänä talvena on syytä hidastaa toimintaa.

Vaikeat termit

Kapulakieltä ovat myös vaikeat termit, jotka pitäisi aina selittää tekstin vastaanottajalle, mikäli epäilee, että vastaanottaja ei ehkä tiedä termin merkitystä. Tänä päivänä on myös muodikasta tehdä pitkistä sanoista vieläkin pidempiä, lisäämällä perään merkityksetön lisäke, esim. aktiviteetti, malli, aste, tapahtuma, tilaisuus, toiminta.

avajaistilaisuus vrt. avajaiset

Työttömyysaste on korkeampi kuin ennen

Vrt. Työttömiä on enemmän kuin ennen.

Jälkimmäisessä esimerkissä kyseessä on myös tilastojen mukailu, eli varsinaisen asian sijasta kuvataan taulukkoja ja numeroita. Tilastoja mukailevissa ilmauksissa puhutaan esimerkiksi noususta, laskusta, kasvusta, asteesta tai tasosta, eikä ihmisistä tai asioista.