Mitä on ruotsinsuomi?

Ruotsissa asuu arviolta n. 250 000 päivittäin suomea käyttävää ihmistä. Ruotsinsuomi on ennen kaikkea puhuttua kieltä ja murteellisesti hyvin heterogeeninen, koska siinä on edustettuna kaikki suomen murteet, dominoivana kuitenkin itä- ja pohjoismurteet.

Kieli ja kulttuuri ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Ruotsinsuomikin tarvitsee joskus omaa terminologiaa: yhteiskunnallisten erojen takia ruotsinsuomalaiset joutuvat toisinaan itse nimeämään asioita tai käyttämään niistä ilmiön ruotsinkielistä sanaa silloin kun termille ei ole olemassa pätevää suomenkielistä ekvivalenttia. Toistaiseksi ruotsinsuomea sitovat kuitenkin samat kieliopilliset säännöt kuin suomensuomeakin.

Ruotsin kieli on ns. analyyttinen kieli, joka ilmaisee kielellisiä suhteita erillisten sanojen avulla, kun taas suomen kieli synteettisenä kielenä ilmaisee samoja suhteita lisäämällä morfeemeja sanavartaloon. Possessiivisuffiksin eli omistusliitteen poisjättö, possessiivipronominien runsas käyttö sekä joidenkin sanojen artikkelimainen käyttö ovat tyypillisiä analyyttisiä piirteitä. Kirjoitetussa ruotsinsuomessa on todettu olevan enemmän edellä mainittuja piirteitä kuin suomensuomessa, mutta ruotsinsuomen erityispiirteiksi tai ruotsin kielen vaikutuksesta syntyneiksi piirteiksi niitä on vaikeaa todistaa. Tämä johtuu siitä, että ne ovat myös puhutun kielen erityispiirteitä, niin suomensuomessa kuin ruotsinsuomessakin.