Mitä etuja ja haittoja kielten sukupuumallilla on?

Kielten sukupuumalli, jossa nuoremmat kielet seuraavat vanhempia ikään kuin oksina puussa, otettiin käyttöön jo 1700-luvulla. Lingvistit ovat kuvanneet sillä sukukielten välisiä suhteita. Se antaakin hyvän yleiskuvan kielten sukulaisuussuhteista, joskin sen antama informaatio on niukkaa, liian yleistävää, yksinkertaistavaa ja harhaanjohtavaakin. Esim. indo-eurooppalaisten kielten kuvaamisessa sukupuumallista on täysin luovuttu.

Sukupuumallin edut

Sukupuumalli antaa meille käsityksen siitä, mistä tulemme, mihin joukkoon kuulumme. Me haluamme kaikki tietää alkuperämme, se on tärkeä osa omakuvaamme ja identiteettiämme. Toki tämän asian voi nähdä myös kielteisenä piirteenä: emmehän pysty muuttamaan alkuperäämme edes niin halutessamme.

Sukupuukaavio auttaa myös kielten välisten etäisyyksien tutkimisessa.

Sukupuuta tutkimalla on voitu myös vetää johtopäätöksiä jonkin kielikunnan yhteiskunnallisista oloista esim. yhteisten sanojen perusteella. Tämä pätee varsinkin indo-eurooppalaiseen kielikuntaan.

Uralilaisen kielikunnan tutkimisessa sukupuukaavio on auttanut siinä, että kielten oletettuun jakautumiseen on voitu yhdistää ajatus kansojen maantieteellisistä liikkeistä.

Sukupuumallin haitat

Ensimmäisenä epäkohtana voisi mainita ns. protokielet , kieliperheen alkukielet. Niiden olemassaoloon ei ole voitu esittää suoranaisia todisteita ja ne ovat vain hypoteettisia, oletettuja käsitteitä.

Kielet myös muuttuvat vähän ja hitaasti, ellei jokin ulkoinen syy pakota muutoksiin. Sukupuumalli ei kuitenkaan anna tietoa kielten eriytymiseen johtaneesta kehityksestä. Kielten eriytyminen eri murteiksi kestää hyvin kauan, paljon kauemmin kuin sukupuumalli antaa ymmärtää, ja kerran toisistaan eronneiden tytärkielten välillä saattaa olla monenlaisia kosketus- ja vaikutussuhteita. Murteita syntyy, kun kielen puhujien asuinalue laajenee, keskinäiset yhteydet vähenevät ja muiden kielten ja murteiden vaikutus lisääntyy osassa aluetta. Usein taustalla on kulttuurin muutoksia. Uusia kielimuotojakin saattaa syntyä kielten sulautumisen seurauksena. Kielet muuttuvat myös silloin kun ne eivät jakaudu, mutta tällaisista muutoksista kielten sukupuumalli ei kerro mitään.

Sukupuumalli ei anna tietoa kielten lähenemisestä ja hajaantumisesta. Se myös esittää kielisukulaisuuden pakollisen ja jatkuvan hajoaman tuloksena.

Kieliryhmään kuulumattomien kielten vaikutus tarkasteltavan ryhmän eriytymiseen täytyy jättää sukupuukaaviossa esittämättä, vaikka sillä on ratkaiseva merkitys esim. germaanisten kielten kehityksessä.Sukupuumalli antaa maallikoille käsityksen eri kielten välisistä suhteista, mutta tieteelliseen kuvaukseen se on liian yksinkertaistava ja niukka.