Mikä on referaatti?

Referaatilla tarkoitetaan kuullun tai luetun selostamista siten, että olennainen sisältö välittyy. Referaatissa selostetaan pohjatekstin pääsisältö jollekin, joka ei tunne tekstiä. Referaatti lyhentää pohjatekstiä vähintään yhteen kolmasosaan ja säästää näin vastaanottajan aikaa. Referaatti voi olla joko suullinen tai kirjallinen. Parhaiten referoitaviksi sopivia tekstejä ovat asiatekstit.

Millainen on hyvä referoija?

Hyvän referoijan tulee muistaa muutama perusasia: tekstiin tulee paneutua perusteellisesti, jotta kykenee hahmottamaan ja tiivistämään sen keskeisen sisällön. Kaikki turhat yksityiskohdat tulee jättää pois ja keskittyä vain olennaiseen. Hyvä referoija miettii, mitä tekstissä sanotaan, kuka tekstin on kirjoittanut ja miksi. Myös referaatin lukijat tulee ottaa huomioon: on hyvä tietää, mihin he referaattia käyttävät. Hyvän referoijan ei tarvitse selittää asioita samassa järjestyksessä kuin pohjatekstin laatija, mutta hänen on säilytettävä pohjatekstin merkityssuhteet. Selkeys on tärkeää: kielen tulee olla luonnollista ja sujuvaa.

Objektiivisuus on avainsana referaattia laadittaessa. Referoija on pelkkä selostaja, joten omat henkilökohtaiset näkemykset ja kannanotot on pidettävä selvästi erillään pohjatekstin näkemyksistä. Siksi hyvä referoija välttää sanoja kuten väittää.