Mitä on metonymia?

Metonymian käsite kuuluu kielitieteessä semantiikan eli merkitysopin alaan. Metonymia on lähellä metaforan käsitettä, koska metafora perustuu myös samankaltaisuuteen. Kuten metaforassa, metonymiassakin on kyse toisella ilmaisulla toiseen viittaamisesta, mutta metonymiassa näiden käsitteiden täytyy olla lähekkäin toisiaan. Seuraavissa lauseissa on metonymiaa: Suomi voitti Ruotsin maaottelussa, Luin tänään Paasilinnaa, Juodaan konjakkia. Ensimmäisessä esimerkissä on kyse edustuksesta: maiden nimillä viitataan maiden edustusjoukkueeseen. Toisessa esimerkissä on kyse Paasilinnan teoksesta tai teoksista, ei itse kirjailijasta, ja viimeisessä esimerkissä konjakki viittaa juomaan, joka on nimetty maakunnan mukaan.

Metonymiaa käytetään sen lyhyyden vuoksi ja siksi, että se tuottaa helpon pääsyn tarkoitteeseen. Kyseessä voi olla myös kohteliaampi tapa: Minun täytyy käyttää kylpyhuonetta ei tarkoita varsinaisesti koko kylpyhuoneen käyttämistä, vaan kyseessä on kokonaisuuden ja sen osan suhde. Tällainen ilmaisu on tietysti myös kiertoilmaisu tilanteessa, jossa Minun täytyy mennä pissalle olisi liian suora tapa sanoa asia.

Ravintolassa tarjoilijan keittiöön huutama käsky: Pippuripihville lisää kahvia , ei viittaa pippuripihviin, vaan ihmiseen, joka on tilannut pippuripihvin. Tällainen metonymia on hyvin lyhytaikainen, toisin kuin esimerkiksi heteka (alun perin Helsingin terästehtaan valmistaman sängyn nimi) tai jo aiemmin mainittu konjakki. Jälkimmäiset metonymiat ja niiden yhteys ulkomaailmassa on pitkäaikaisempaa ja pysyvämpää.

  1. Metonymiaa esiintyy kielessä paljon, ja sitä ei tule aina huomanneeksi. Esimerkiksi uutiskieleen vakiintunut tapa viitata Yhdysvaltain presidenttiin Valkoinen talo ilmoittaa &8230; -tyyppisesti on aivan normaalia. Kuulija yhdistää automaattisesti nämä kaksi tarkoitetta yhteen niin, ettei väärintulkintaa synny ja ilmaus tuntuu jopa paremmalta kuin toinen. Metonyymisesti syntyneet ilmaisut eivät kuitenkaan usein syrjäytä kokonaan alkuperäisiä ilmauksia.
Uusia metonymioita syntyy jatkuvasti, ja esimerkiksi googlata tai googlettaa saattaa jopa jäädä suomenkin sanastoon. Tällä ilmaisulla viitataan siihen, että internetin Google-hakupalvelimella etsitään tietoa.