Miten lukuja merkitään tekstissä?

Numerot jaetaan kahteen ryhmään: peruslukuihin ja järjestyslukuihin. Lukuja voidaan merkitä kolmella tavalla: kirjaimin (neljä, neljäs), arabialaisin numeroin (4), jolloin järjestysluvun perässä on piste tai järjestysluvun tunnus s (4. tai 4:s) , tai roomalaisin numeroin (IV). Yleensä pienet luvut yhdestä kymmeneen kirjoitetaan tekstissä kirjaimin, samoin tasaluvut sata, tuhat, miljoona ja miljardi.

Lauseyhteydessä numeroiden taivuttaminen ei ole aina helppoa. Jos arabialaisin numeroin ilmaistun luvun pääsana taipuu, numeroa ei tarvitse taivuttaa, koska taivutus selviää pääsanasta, esimerkiksi 5 000 lapselle, 800 ihmisen. Ainoa numero, jonka pääsana on nominatiivissa eli perusmuodossa on yksi (yksi lapsi), muiden pääsana on partitiivissa (kaksitoista lasta = 12 lasta). Näin ollen, jos halutaan ilmaista partitiivia, numeroa täytyy taivuttaa: Leikkaus koskee 300:a lasta. Vrt. 300 lasta joutui jättämään päiväkotinsa.

Pitkiä ja vaikeita lukuja ei kannata kirjoittaa kirjaimin, sillä ne eivät ole informatiivisia. Lausuttaessa näitä lukuja ääneen, täytyy muistaa taivuttaa luvun kaikkia osia, esim. 20:ssä = kahdessakymmenessä. Pitkiä, yli kolmenumeroisia lukuja voi taivuttaa myös niin, että taivuttaa vain viimeistä osaa, esim. 356:a = kolmesataaviisikymmentäkuutta.

Päätteen lisääminen numeroon

Jos numeroon merkitään sijapääte, se otetaan vastaavan lukusanan viimeisestä taipuvasta osasta. On pistettävä merkille, että numeroissa 11–19 toista on taipumaton ja sijapääte näkyy ennen tätä luvun osaa. Numeron ja sijan väliin merkitään kaksoispiste.

=

Perusluvut

=
4:n = neljä n
4:ssä = neljä ssä
6:een = kuut een
17:ää =seitsem ää toista
19:ssä = yhdeksä ssä toista
25:ssä = kahdessakymmenessäviide ssä (huomaa, viimeinen taipuva osa)
1000:ta = tuhat ta
=

Järjestysluvut

=

Järjestysluvuissa on sijamuodon edellä järjestysluvun tunnus. Järjestysluvun tunnus ja sijamuoto on erotettu toisistaan kauttaviivalla.

1:nen = ensimmäi nen
1:sessä = ensimmäi se/ssä
1:stä = ensimmäi s /
3:s = kolma s
3:nnessa = kolma nne / ssa
16:nnen = kuude nne / n toista
20:nteen = kahdenteenkymmene nt / een
100:s = sada s
100:nnessa = sada nne / ssa
Roomalaisten numeroiden jälkeen järjestysluvun tunnusta ei merkitä, vaan kaksoispisteen jälkeen tulee ainoastaan sijapääte, esim. XIII:a = kolmannettatoista.