Mitä on meronymia?

  1. Meronymian käsite kuuluu kielitieteessä semantiikan eli merkitysopin piiriin. Meronymia on sukua hyponymialle, jossa on kyse yläkäsitteistä ja alakäsitteistä. Meronymiassa suhde on erilainen, sillä kyse on osa/kokonaisuussuhteesta, esimerkiksi käsi &8211; sormi , kukka &8211; terälehti, auto &8211; ratti. Kokonaisuuteen sisältyvää osaa kutsutaan meronyymiksi ja kokonaisuutta holonyymiksi.
Meronyymien eli kokonaisuuteen kuuluvien osien nimeäminen syntyy kielenkäyttäjien tarpeesta viitata näihin osiin nimeämällä ne. Esimerkiksi jokaiselle sormelle on annettu oma nimensä: etusormi, nimetön jne. Varpaat ovat samoin jalan meronyymejä, mutta niitä ei ole nimetty, koska niillä ei ole erillistä funktiota kielenkäyttäjien mielessä. Jotkut osat kokonaisuudessa ovat myös tärkeämpiä kuin toiset, joten vain jotkut osat on nimetty. Esimerkiksi ihmisvartalossa on lukemattomia kohtia, joille ei ole arkikielistä nimitystä, mutta kaikki ne kohdat, jotka liikkuvat nivelistä on nimetty tarkkaan.

Verrattuna ovenkahvaan, tuntuisi omituiselta puhua lusikan kahvasta, vaikka tällainen osa on selvästi olemassa. Meronymiassa on kyse myös erotettavuudesta: mistä alkaa toinen osa ja mihin se päättyy. Ihmisvartalo on jälleen hyvä esimerkki: kuka määrittelee sen, mistä alkaa maha ja mistä selkä. Välissä ovat tietysti kyljet, mutta eivät selvästi rajattuina.