Miten tehdään hyvä teksti?

On joukko piirteitä, jotka tekevät tekstistä hyvän. Kieliseikkojen lisäksi tärkeitä ovat tekstin muut piirteet. Jos tahtoo asiansa menevän perille, on syytä tiedostaa, mitkä asiat tekstistä tekevät hyvän ja mitkä asiat puuttuessaan heikentävät tekstiä. Usein huonosti kirjoitettu teksti jää kokonaan lukematta. Seuraavat ohjeet on tarkoitettu kaikkien sellaisten tekstien kirjoittamiseen, joiden tarkoituksena on välittää lukijalle tietoa. Tällaisia ovat mm. sähköpostit, artikkelit, nettitekstit ja tiedotteet. Vastaanottaja mielessä

Ensimmäinen askel hyvän tekstin kirjoittamiseen on lähteä liikkeelle vastaanottajasta. On syytä tehdä itselleen selväksi, kuka tekstin tulee lukemaan, millaiset ovat lukijan taustatiedot, millainen kohteliaisuustaso tulee valita ja miten teksti parhaiten hyödyttäisi lukijaa. Jos teksti ei ole tarkoitettu vain yhdelle ihmiselle, vaan ihmisjoukolle (kuten esimerkiksi tiedote, nettiteksti, sähköposti), pitää tekstin olla mahdollisimman neutraalia. Vitsikkyys siinä missä ylikohtelias sävykin saattaa ärsyttää lukijaa.

Asiassa pysyminen

Vastaanottajasta lähtevä tekstin luominen pitää muistaa koko kirjoitusprosessin ajan. Tämän jälkeen on helpompi noudattaa seuraavaakin ohjetta, joka on asiassa pysyminen. Kun muistaa, kenelle ja mitä varten tekstiä tekee, on helppo ajatella, mikä on olennaisinta lukijan kannalta. Joka suuntaan poukkoileva teksti jättää lukijalle hämäräksi tekstin varsinaisen pointin. Juonetonta tekstiä ei välttämättä jaksa lukea lainkaan. On syytä miettiä viestin tarkoitus tarkkaan, jottei lankea jaaritteluun tekstiä tuottaessaan.

Tekstin rakenne

Tekstin tulisi rakentua niin, että kaikkein tärkein asia olisi ensimmäisenä. Varsinkin nykyisessä tekstien kyllästämässä yhteiskunnassa monet tekstit silmäillään vain ohi mennen. Otsikon ja ensimmäisen lauseen tulee välittää pääinformaatio. Yksityiskohdat ja taustatiedot voi hyvin jättää tekstin loppupuolelle. Tekstin kappalejako tulisi tehdä niin, että jokainen kappale rakentuu yhden pääteeman ympärille. Ensimmäisessä kappaleessa selvitetään yleisesti asiat, joihin muissa kappaleissa tarkemmin palataan.

Tyyliseikkoja

Yksinkertaisuus on kaunista. Helpot lauserakenteet ja muut lukemista helpottavat asiat tekstissä vaikuttavat siihen, lukeeko lukija tekstin loppuun. Ennen kaikkea on kyse myös siitä, ymmärtääkö hän, mikä on viestisi. Luettavuutta helpottavat havainnollisuus (esimerkiksi luettelot, taulukot), visuaalisuus (esim. selkeät otsikot, aihetta tukevat kuvat) ja kappalejako.

Tämän päivän haasteita

Silmäiltävyys on yksi varsinkin sähköisen viestinnän haasteista. Ruutua pitkin rullattavaa tekstimassaa on vaikea silmäillä. Näin on varsinkin silloin, kun pitkää tekstiä ei ole tauotettu väliotsikoilla. Kohostekeinot, eri fontit ja värit ovat keinoja, joilla herättää lukijan huomio. Esimerkiksi päivämäärät ja kellonajat on hyvä erottaa tekstimassasta lihavoiden tai muuten huomioiden.

Tämän päivän haaste on myös lyhytsanaisuus. Miksi laverrella, jos asian voi sanoa muutamalla sanalla? Hyvä kirjoittaja osaa ilmaista itseään lyhyestikin, jos tarve niin vaatii.