Missä voi opiskella suomea?

Suomen kieltä voi opiskella eri oppilaitoksissa. Suomen kielen koulutusta järjestävät yliopistojen lisäksi muun muassa täydennyskoulutuskeskukset, kansalais- ja työväenopistot, aikuislukiot ja eri järjestöt. Kursseja on monentasoisia ja -pituisia. Usein eri ammatillisiin koulutusohjelmiin sisältyy ainakin jonkinlaisia viestinnän perusopintoja, eli suomen kielen oikeinkirjoitukseen ja tekstien tuottamiseen keskittyviä kokonaisuuksia. Maahanmuuttajille suomen kielen opetusta järjestävät esimerkiksi työvoimatoimistot.

Yliopistot

Pääaineena suomen kieltä voi lukea Helsingin, Tampereen, Turun, Joensuun ja Oulun yliopistoissa. Lisäksi myös ruotsinkielisessä Åbo Akademissa suomea voi lukea pääaineena. Suomen kielen opiskelu perustuu yliopistossa suomen kielen tutkimukseen. Toisin kuin usein luullaan, opiskelu ei ole siis painottunut oikeinkirjoitukseen tai kielenhuoltoon. Kielitieteessä on paljon erilaista tutkimusta liittyen mm. kielen kehitykseen, kielten vertailuun, kielen merkitykseen, kielen käyttöön ja kielen eri tasojen järjestelmiin.

Suomen kielen opiskelu vaatii aluksi paljon läsnäoloa luennoilla. Verrattuina moniin aineisiin, akateeminen vapaus ei varsinaisesti toteudu, jos vapaudella tarkoitetaan ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua. Tämä on kuitenkin vain etu, sillä perus- ja aineopinnot olisivat kohtuuttoman vaativat suoritettavaksi omatoimisella opiskelulla. Ensimmäisten vuosien suomen kielen opinnot koostuvat luennoista, harjoituksista ja vain muutamista kirjatenteistä. Tosin opetusohjelmissa on paljon yliopistokohtaisia eroja.

Suomen kielen opiskelijat lukevat usein sivuaineena kirjallisuutta, koska tämä aineyhdistelmä vaaditaan äidinkielen opettajiksi pyrkiviltä. Jollei suuntaa opettajaksi, sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi muut kielet, yhteiskunnalliset aineet ja tiedotusoppi.

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Suomea voi lukea myös ulkomailla. Monissa yliopistoissa on suomen kielen kursseja, ja varsinkin sukukielten maissa Virossa ja Unkarissa suomen kielen taitajia on suhteessa paljon. Lisäksi Ruotsissa suomen kielen puhujia on niin paljon, että esimerkiksi niin kutsutut kansankorkeakoulut järjestävät suomen kielen kursseja.

Tänä päivänä Suomessa on yhä enemmän maahanmuuttajia, joille suomen kieltä opetetaan. Suomen kieltä maahanmuuttajille opetetaan mm. yliopistoissa, ammattikouluissa sekä työväen- ja kansalaisopistoissa ympäri Suomea. Suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuutta kutsutaan nimellä S2. Tätä S2-tutkimusta ja -opetusta järjestetään yliopistojen suomen kielen laitoksilla. Tutkimus ja varsinkin opetus pyrkii olemaan vastaus siihen kysyntään, jonka tämänhetkinen tilanne ja maahanmuuttajien määrä ovat synnyttäneet.