Artikkeleita kirjallisuuden henkilöistä

Lyytikäinen & Tonteri (toim.) 2003: Romaanihenkilön muodonmuutoksia – Kuusi kirjoitusta henkilökuvauksesta , Helsinki: SKS Romaanihenkilön muodonmuutoksia -artikkelikokoelma on koottu Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa vuosina 2000-2002 hyväksytyistä pro gradu -tutkielmista. Teoksessa on yhteensä kuusi artikkelia, ja ne kaikki käsittelevät jollain tavalla kirjallisuuden henkilöitä.

Artikkelit lähestyvät henkilöhahmoja hyvin erilaisista näkökulmista, ja jo artikkelien aineistot vaihtelevat suuresti aina 1800-luvun loppupuolen realistisista teoksista nykykirjallisuuteen saakka. Teos on suunnattu erityisesti kirjallisuuden opiskelijoille, mutta myös muut kirjallisuudesta ja sen henkilöistä kiinnostuneet voivat siihen tutustua. Varsinkin ensimmäinen artikkeli, Päivi Tonterin kirjoittama ”Luvattoman rakkauden lumo” on hyvin helppotajuinen ja -lukuinen. Artikkelissa käsitellään Juhani Ahon romaania Juha sekä siitä tehtyjä elokuvafilmatisointeja. Artikkeli esittelee hyvin kattavasti erilaisia teorioita, joista henkilöhahmojen tutkimuksen voi aloittaa. Mielenkiintoisen lisän artikkeliin tuo alkuperäisen Juha -teoksen ja sen pohjalta tehtyjen elokuvien henkilöhahmojen vertailu.

Muissa teoksen artikkeleissa paneudutaan naturalistiseen henkilökuvaukseen ja rappioon, Minna Canthin Hannan ja Salakarin henkilökuvakseen, Muumi-kirjojen henkilöiden eksistentialistiseen kriisiin, Anja Kaurasen Ihon aika -teoksen henkilöihin ruumiillisina subjekteina sekä lopuksi Monika Fagerholmin Diivaan ja sukupuolten performatiivisuuden käsitteeseen.