Kolmen tutkijan puheenvuoro maahanmuuton ja monikulttuurisuuden haasteista

Suomi toisin sanoen (Vastapaino 2004) on kolmen tutkijan puheenvuoro, jossa pyritään luomaan dialogia suomalaisuuteen liitettävien totuttujen käsitysten ja erilaisuuden kohtaamisen välillä. Kirjoittajat tarkastelevat suomalaisuuden käsitteen tuottamista tavallisuuden, luonnollisuuden, juurten ja rituaalien kautta.

Yksi kirjan keskeisistä teemoista liittyy maahanmuuton ja monikulttuurisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. Teoksen kahden osion ”Arvaa oma tilasi” ja ”Anna arvo toisellekin” mukaisesti tekijät esittävät, ettei muualta tulevia voi todella arvostaa ennen kuin arvostaa ja ymmärtää myös omia kulttuurisia lähtökohtiaan. Kirjassa otetaan suhteellisen harvinaisella tavalla esille suomalaisuuteenkin liittyvä muukalaisuus eli se, että monikulttuurisuus ei ole uusi asia yhteiskunnassamme. Suomalaisten keskinäisiä eroja ei ehkä korosteta yhtä paljon kuin aiemmilla vuosikymmenillä, mutta julkisessa keskustelussa usein esille nousevaa vieraan pelkoa ei voida oikeuttaa sillä, että olemme olleet täällä niin kauan keskenämme. Olli Löytyn mukaan esimerkiksi Mannerheim oli täysverinen kosmopoliitti ja silti yksi kansallissankareistamme.

Kirjassa esitetään, että globalisaation myötä käynnistyneessä kansallisuuden käsitteen muutoksessa käsitys niin itsestä kuin omasta ympäristöstä, johon kulttuurikin kuuluu, joutuu joustamaan. Tiukkarajaisen kulttuurikäsityksen heikkoutena saattaa olla haavoittuvuus, kun taas joustavuus johtaa parhaimmillaan vahvuuteen toimia luontevasti erilaisissa olosuhteissa.Tekijät ottavat esille myös monikulttuurisuuden ja vieraan varauksettoman ihannoimisen, johon väistämättä liittyy usein myös romantisoimista. Viisaasti he peräänkuuluttavatkin idealismin sijasta tasa-arvoa, joka toteutuu, kun erilaisten ihmisten yhdenvertaiset tarpeet otetaan huomioon. Mikko Lehtonen on mediakulttuurin professori, Olli Löytty kirjallisuudentutkija ja Petri Ruuska sosiologian yliassistentti.