Laajasti tietoa peruskysymyksistä

Outi Alanko & Tiina Käkelä-Puumala (toim.) 2001:
Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä SKS. 319 s.
Outi Alangon ja Tiina Käkelä-Puumalan toimittama Suomalaisen kirjallisuuden

seuran julkaisu Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä on julkaistu vuonna 2001. Teos koostuu 12 artikkelista, joiden kirjoittajat ovat kirjallisuudentutkijoita ja -opettajia suomalaisissa yliopistoissa. Teos on suunnattu erityisesti kirjallisuuden opiskelijoille, mutta myös muut asiasta kiinnostuneet voivat siihen tutustua. Erilaisia käsiteitä on mahdotonta erottaa kirjallisuudentutkimuksesta, ja tässä teoksessa tarkastellaan myös käsitteiden historiaa ja teoriataustaa.

Teoksessa käsiteltävät eri aiheet ovat itsenäisiä osioita, joten koko teosta ei tarvitse kahlata läpi, jos vain yksi aihe kiinnostaa. Teoksen lopussa on myös kattava asiahakemisto sekä henkilöhakemisto. Teos alkaa kirjallisuudentutkimuksen kohdetta käsittelevillä artikkeleilla. Ensimmäisenä pohditaan, mitä kirjallisuudentutkimus tarkalleen ottaen tutkii. Muissa artikkeleissa paneudutaan muun muassa teeman käsitteeseen, tulkintaan, lajin käsitteeseen, erilaisiin käsityksiin kirjailijasta ja toisaalta lukijasta sekä runon kuvallisuuteen. Viimeisenä teoksessa on esittely tutkimussuuntauksista, joita artikkeleissa mainitaan. Lisätietoa suuntauksista saa helpossa muodossa Lea Rojolan ja Lasse Koskelan teoksesta Lukijan ABC-kirja.