Kirjallisuuden opiskelijan perusteos

Kantokorpi, Lyytikäinen & Viikari 1990: Runousopin perusteet , Helsingin yliopisto Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus Runousopin perusteet on tärkeä ja hyödyllinen teos jokaiselle kirjallisuuden opiskelijalle ja muillekin kirjallisuuden analysoimisesta kiinnostuneille. Teos jakautuu kolmeen osioon: Pirjo Lyytikäisen ”Mitä kirjallisuus on”-, Auli Viikarin ”Lyriikan runousoppia”- ja Mervi Kantokorven ”Proosan runousoppia”-artikkeleihin. Tekijät ovat kotimaisen kirjallisuuden tutkijoita ja alansa huippuja. Runousopin perusteet on tarkoitettu opetuksen avuksi, joten se on hyvin selkeä ja siinä on paljon esimerkkejä. Esimerkit ovat suurimmaksi osaksi kotimaista proosaa ja lyriikkaa. Osioiden jäljessä on kirjallisuusluetteloita, suurin osa lähteitä on ulkomaisia tutkimuksen klassikkoteoksia.

Lyytikäisen osio vastaa yleisiin kysymyksiin kirjallisuudesta, esimerkiksi miten kaunokirjallisuuden rajat määritellään. Kirjallisuuteen paneudutaan tarkastellen sitä kommunikaationa ja toisaalta kielenä. Lyytikäinen esittelee myös kirjallisuuden koodeja: mitä ne ovat jo minkälaisia erilaisia niitä on?

Auli Viikarin kirjoittama ”Lyriikan runousoppia” käsittelee runoutta. Artikkelin aloittaa kysymys, mikä tekee kirjallisuuden kielestä erilaista kuin tavallinen kieli, mikä on ominaista runokielelle? Tämä poikkeavuus on perusta runojen erityisominaisuuksille: runomitalle, äännetoistolle, kuvallisuudelle... Näiden asioiden lisäksi käsitellään vielä runon puhujaa ja puhetilannetta.

Mervi Kantokorpi paneutuu teoksessa proosan, kertovan ja suorasanaisen kirjallisuuden runousoppiin. Osiossa käsitellään kerrontaa ja sen eri tasoja, kertojaa, henkilöitä, tekstin aikarakenteita, fokalisaatiota sekä myös sisäistekijän ja sisäislukijan käsitteitä. Teoksen lopussa on muutama esimerkkinä käytetty novelli.