Vauvan odotus, syntymä ja hoito

Tammi 2002

Hanna Hirvonen on suurperheen äiti ja tietokirjoittaja. Hänen aiempi teoksensa Vesi kannattaa käsitteli vettä raskauden ja synnytyksen helpottajana. Hirvonen toimii myös Aktiivinen synnytys ry:ssä ja ohjaa Tampereella synnytysvalmennuskursseja.

Nykyisin on liki itsestään selvää, että isät osallistuvat synnytykseen. Silti isien rooli ei ole täysin selkiintynyt. Neuvolapalvelut ovat raskaana olevia, odottavia äitejä varten. Isät ovat edelleen sivuroolissa neuvolakäynneillä eikä isien läsnäoloon neuvoloissa vielä osata suhtautua täysin luontevasti.

Hirvosen kirja on oiva tietopaketti isyyden haasteista äidin rinnalla. Hirvonen tarkastelee niin vauvan odotusta, syntymää kuin vauvan hoitoakin ensimmäisen ikävuoden aikana.

Synnytyksessä isällä on tärkeä merkitys erityisesti äidin kivunlievityksessä. Isä voi toimia tulkkina äidin ja kätilön välillä. Isä tietää paremmin kuin kätilö, mitä synnyttävä vaimo tuntee ja haluaa. Isä voi toimia myös synnytysmuistojen tallentajana, kirjurina ja valokuvaajana, äidin keskittyessä synnytykseen. Monet äidit kokevat puolisonsa todelliseksi tueksi ja turvaksi synnytyksessä. Yhteinen synnytyskokemus myös lähentää puolisot toisiinsa.

Vauvan synnyttyä isä saa yleensä leikata napanuoran sekä kylvettää ja punnita vauvan. Isä voi myös pukea vastasyntyneen lapsen. Äidin keskittyessä imetykseen on luontevaa, että isä huolehtii vastasyntyneen vaipanvaihdoista.

Isällä on myös lakisääteiset oikeutensa osallistua synnytykseen ja vauvan hoitoon. Isyyslomaa isä voi pitää 18 arkipäivää joko yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä erissä. Isyysloman ajalta isällä on mahdollisuus hakea Kelalta isyysrahaa. Kun vauva on noin kolmen kuukauden ikäinen ja äitiysrahakausi on päättynyt, isä voi jäädä vanhempainlomalle. Vanhempainrahaa maksetaan 158 arkipäivältä ja se määräytyy työtulojen perustalta.

Hirvosen kirjan viesti on, että lapsen syntymässä syntyy myös perhe. Isäksi ei ehkä synnytä hetkessä. Isän rooliin kasvetaan vauvan hoidon myötä. Mitä enemmän antautuu mukaan vauvan elämään, sitä palkitsevammaksi myös isyys muodostuu. Vauvan syntymästä alkaa matka lapsen nuoruuteen, murrosikään, aikuisuuteen. Tämä on kasvun aikaa myös isälle.