Pessimistinen ja groteski kuvaus

Joel Lehtonen 1933: Henkien taistelu , 403 s.

Henkien taistelu jäi Joel Lehtosen viimeiseksi romaaniksi. Teoksen alaotsikkona on Kertomus tunnetuista kansalaisistamme. Teos on tunnelmaltaan hyvin pessimistinen, ja sitä on kuvailtu myös groteskiksi ja satiiriseksi.

Teos sijoittuu pulakauden ja kieltolain aikaiseen Suomeen 1920-30-lukujen taitteeseen. Tapahtumat sijoittuvat suureksi osaksi Helsinkiin ja sen lähistöön. Kertomus lähtee liikkeelle Herran ja Viksarin eli pirun keskustelusta, jossa Viksari pyytää Herralta lupaa esitellä viattomalle uhrilleen ihmisten paheellista elämää. Aikomuksenaan pirulla on saada uhrinsa mieliin tyytymättömyys.

Teoksen päähenkilö on viaton idealistinen maalaispoika Kleophas Leanteri Sampila. Kleophas tapaa Pariisin matkallaan kaljatehtailija Sorsimon, joka on Viksarin vallassa. Miehet matkaavat Ranskasta kotiin Suomeen, ja Sampila jää asustamaan Sorsimon luo. Sorsimo esittelee Sampilalle paikallisia ihmisiä, erityisesti porvaristoa, ja Sampila saa nähdä heidän heikkoutensa, vikansa ja paheellisen elämänsä.

Teosta on kuvattu tunnustusromaaniksi, jonka päähenkilöparissa esiintyvät Lehtosen itsensä kaksi eri puolta. Kuten teoksen alaotsikko vihjaa, teoksesta on löydettävissä myös paljon muita ajan henkilöitä.