Kuinka au pairiksi pääsee?

  1. Monen työhön ulkomaille lähtevän nuoren naisen ensimmäinen työpaikka on hyvin usein au pair &8211;paikka, eli lastenhoitajan toimi perheessä. Au pair &8211;työt ovat toki miespuolisillekin hakijoille mahdollisia, mutta pojat innostuvat hoitotyöstä huomattavasti harvemmin. Työnkuvaan kuuluu etupäässä lastenhoitoa ja kevyitä taloustöitä, kuten ruuanlaittoa, siivousta, kaupassa asioimista ja vaatehuoltoa. Työn tarkka kuvaus kannattaa tarkistaa paikkailmoituksesta, sillä toimet vaihtelevat hieman paikasta ja maasta riippuen.
Au pair on tavallisesti pääasiassa lastenhoitaja, joka asuu yhdessä sen perheen kanssa, jonka lapsia ja taloutta hän hoitaa. Asuminen yhdessä perheen kanssa auttaa hyvin työhön tulevaa pääsemään uuden elämän alkuun uudessa maassa. Isäntäväestä tulee heti osa työntekijän suhdeverkkoa, ja usein myös isäntäväen tuttavat ja sukulaiset liittyvät siihen ajan kanssa. Näin sopeutuminen maan tavoille sujunee jouhevammin kuin yksin töihin lähtevällä ja omillaan elävällä työnhakijalla.
  1. Au pair saa työstään tavallisesti viikko- tai taskurahaa, joka on nimensä mukaisesti pieni korvaus tehdystä työstä. Palkka ei ole päätä huimaava, mutta useimmiten au pair saa asumisen ja ruuan työn ohessa ilmaiseksi sekä usein myös palkallisen loman. Joskus au pair saa myös maksetun kielikurssin tai hänelle saatetaan maksaa mahdollisia matkakuluja paikan päälle saapuakseen. Edut ovat yleensä tapauskohtaisia. Au pair &8211;töihin ei kannata lähteä voimakas dollarinkiilto silmissään, koska rikastumaan ei au pair &8211;töissä juurikaan pääse.
  2. Au pair &8211;paikan saa hankittua joko Suomessa tai ulkomailla toimivan au pair &8211;paikkoja välittävän järjestön kautta tai vapailta työmarkkinoilta silmäilemällä esimerkiksi lehtien työpaikkasivuja. Myös työvoimatoimistot välittävät paikkoja. Paikkoja on myös runsaasti ulkomaisissa lehdissä työpaikkojen ilmoitussivuilla. Ilmoitukset ovat ykistyisten ihmisten jättämiä, ja paikan olojen tarkistaminen on näin kokonaan työhön hakeutuvan vastuulla.
Yksityisltä markkinoilta au pair -paikan kalastava tarvitsee kosolti onnea matkaan saadakseen luotettavan ja kunnollisen työnantajaperheen. Joskus löyhästi alussa sovitut työehdot aiheuttavat työsuhteen kuluessa kitkaa ja eripuraa perheen ja au pairin välillä, ja työsuhde voikin kariutua jo alkuvaiheessa.
  1. Eri järjestöjen kautta au pair &8211;paikan saaneet ovat sikäli onnellisessa asemassa, että järjestöjen taholla on tavallisesti jo haastateltu au pairin haluavia perheitä, ja näin työntekijän ja perheen odotuksetkin kohtaavat usein paremmin. Järjestöillä on tavallisesti tietyt kriteerit isäntäperheille, joten silläkin puolella tapahtuu joskus karsintaa.
  2. Laillisen järjestön kautta au pair &8211;töihin lähtevät maksavat järjestölle pienen kulukorvauksen, jota vastaan he saavat kaikki paikan vaatimat paperimuodollisuudet hoidettua kätevästi. Jos työpaikan kanssa ilmenee myöhemmin ongelmia, työntekijä ei ole yksin ongelmineen, vaan järjestön puoleen on lupa kääntyä - toisin kuin itsenäisesti au pair &8211;paikan hankkineen tapauksessa, jolloin kaikesta pitää huolehtia loppuun saakka yksin.
  3. Au pair &8211;töihin järjestön kautta lähtevän paikanhakuprosessi käsittää tavallisesti kirjallisten hakukaavakkeiden täyttämisen ja haastattelun. Paikan löytymiseen ja kaikkien muodollisuuksien läpikäymiseen voi hyvinkin varata aikaa muutamasta viikosta kuukauteen. Au pair &8211;paikkoja on tarjolla useissa eri maissa, mutta useinkin hakijan kielitaito ratkaisee, minne hän loppujen lopuksi sijoittuu. Englannin-, ranskan ja saksankielisissä maissa on pitkät au pair &8211;perinteet, mutta nykysyin paikkoja on tarjolla myös vaikkapa Itä-Euroopan maista ja jopa Etelä-Amerikasta.