Kuinka valmistautua kulttuurishokkiin?

Jokainen ulkomaille työhön tai työnhakuun lähtevä ja vieraaseen maahan suuntaava kokee väistämättä ennemmin tai myöhemmin oleskelunsa kuluessa jonkinlaisen kuttuurisokin, joka on asteeltaan joko lievempi tai jyrkempi, riippuen henkilön itsensä asenteesta, sopeutumiskyvystä, etukäteistiedoista ja valmiuksista.

On siis ehdottoman tärkeää tutustua kohdemaahan ja sen kulttuuriin etukäteen. Perusasioiden tunteminen nopeuttaa sopeutumista uuteen maahan ja lieventää kulttuurisokkia. Ihminen saattaa yllättyä omista reaktioistaan, jotka nousevat pintaan uuden kulttuurin paineessa. Onkin oleellista hahmottaa kulttuurisokin vaiheet ja etsiä lopulta ratkaisuja oman olonsa helpottamiseksi. Tunteet voivat vaihdella riemusta alakuloon ja masennukseen. Olotila saattaa olla ailahteleva ja aggressioiden täyttämä ja joskus tuntuu vaikealta löytää selitystä itsehillinnän menettämiselle tai odottamattomalle raivonpuuskalle.

Tässä vaiheessa olisi tärkeää saada aktivoitua itsensä jollakin tavalla. Aktiivisuus vaikkapa kieliopinnoissa saattaa olla suureksi avuksi. Kommunikaatio-ongelmien vähetessä olokin alkaa tuntua uudessa maassa paljon turvallisemmalta ja miellyttävämmältä. Yksinäisyys ja kaikenlaisten etäisempienkin suhteiden puuttuminen saattaa aiheuttaa pian vieraalla maalla ollessa voimattomuuden tunnetta, joten olisi tärkeää hakeutua tilanteisiin ja paikkoihin, joissa voi helposti luoda uusia kontakteja ja päästä kosketuksiin maan asukkaiden kanssa.

Kaikenlaisten ongelmien ja epäkohtien pohtiminen päivästä toiseen yksin, oman onnensa nojassa, johtaa helposti syvempään alavireisyyden tilaan, joka vahvistaa kulttuurisokkia entisestään sekä pidentää sopeutumiseen tarvittavaa aikaa.

Kulttuurisokin paine hellittää hyvin todennäköisesti ajan myötä. On hyvin harvinaista, että joku eristäytyisi kokonaan ja jäisi synkkään olotilaansa koko ulkomailla olonsa ajaksi. Toisaalta on myös melko varmaa, että aivan täydellistä sopeutumista uuteen kulttuuriin ei tapahdu edes vuosien saatossa. Kuitenkin tuon eräänlaisen sopeutumiskriisin onnistunut läpikäyminen mahdollistaa miellyttävän elämän jatkumisen uudenkin kulttuurin keskellä.