Mitä E-lomakkeet ovat?

  1. Kun työnhakuun EU- tai ETA-alueelle lähtevä on saanut suunnitelmansa selväksi, hänen kannattaa ensi töikseen tutustua E-lomakkeisiin &8211; E303 ja E301 &8211; jotka ovatkin ulkomaisen työnhaun kulmakiviä.
E-lomakkeet ovat lomakkeita, joiden tarkoituksena on välittää tietoja EU- ja ETA-alueen jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitosten välillä. Jos ulkomaille valmistautuvalla on siis työpaikka jo tiedossa, ei E-lomakkeita luonnollisestikaan tarvita.
  1. Lomakkeille kirjataan tietoja, joiden perusteella henkilölle myönnetään työttömyysajalta sosiaalietuuksia &8211; työttömyyspäivärahaa. Koska työttömyysraha maksetaan Suomesta toiseen maahan, lomakkeilla E303 tiedonsiirto maasta toiseen on helppoa, koska lomakkeet ovat eri maissa samanlaiset, ainoastaan eri kieliset. Toisen maan viranomainen pystyy joka tapauksessa tulkitsemaan lomaketta, vaikka se olisikin toisenkielinen kuin maan virallinen kieli on. E-lomakkeella on merkittynä muun muassa taso, jonka nojalla työttömälle työnhakijalle maksetaan työnhakuajalta päivärahaa.
Lomake E301 taas käy todisteena vakuutus- ja työskentelykausista. Jos henkilö on työskennellyt jossakin EU-maassa ja jää siellä työttömäksi ennen kuin kolmen kuukauden työnhakuaika työttömyyspäivärahan turvin umpeutuu.

E-lomaketta voi hakea omasta työttömyyskassasta tai työvoimatoimistosta riippuen siitä, onko työnhakuun lähtevä jonkin ammattiliiton jäsen vai ei. E-lomake on samalla myös päätös viranomaiselta, joka todistaa, että henkilö on kelvollinen lähtemään työnhakuun ulkomaille ja täyttää kaikki vaaditut kriteerit asiaan liittyen. Lomaketta kannattaa hakea hyvissä ajoin, koska sen saamisessa voi hyvinkin mennä lähes kuukausi aikaa.

E303-lomake toimitetaan sen maan työvoimaviranomaisille, minne työnhakija on mennyt. Joissakin maissa työvoimaviranomaiset tosin ohjaavat työnhakijan työttömyyskassan taholle, jonne lomake jätetään. Asiaa voi tiedustella etukäteen jo Suomen työvoimatoimistossa, jos haluaa säästää aikaa ja vaivaa. Lomakkeen Suomessa saatuaan työnhakija on joka tapauksessa valmis työnhakuun ja tärkein paperi mukanaan prosessin etenemiselle ei pitäisi olla esteitä uudessa maassa.