Kuinka työllistyä suomalaiseen yrityksen palvelukseen ulkomailla?

Suomalaiset yritykset ovat kansainvälistyneet varsin myöhäisessä vaiheessa. Vaikka ulkomaankauppaa onkin käyty pitkään, voisi silti sanoa, että yritysten laajentuminen Suomen rajojen ulkopuolelle on saanut vauhtia vasta 1980-luvun alusta.

Suomessa on nykyisin jo paljon yrityksiä, joilla on toimintaa eri maissa. Suomalainen työnantaja saattaa lähettää oman työntekijänsä tietyksi jaksoksi ulkomaille töihin tai etsiä uutta työvoimaa sinne lähetettäväksi. Näissä tapauksissa suomen kielelläkin on oma painoarvonsa toisin kuin yleensä ulkomaille töihin hakeuduttaessa. Tosin kohdemaan kielitaito on yleensä edellytys asioiden sujuvalle hoitamiselle.

Jos toivoo pääsevänsä nimenomaan suomalaisen työnantajan leipiin ulkomaille, yksi keino on rekisteröityä Internetissä toimivien rekrytointiyritysten sivuille työnhakijaksi. Myös monien suurten yritysten omilla Internet-sivuilla on avoimia hakemuksia, joita voi jättää ja kenties päästä näin jonkin yrityksen ulkomailla toimivaan tytäryhtiöön töihin.

Suomalaisista yrityksistä maailmalla ei valitettavasti ole olemassa erityistä listaa, jonka perusteella avoimia hakemuksia voisi laittaa eri tahoille. Suomessa toimivien suurten yritysten kautta voi kuitenkin saada tietoa niiden mahdollisista ulkomaanyhteyksistä. Kysyvä ei tieltä eksy, päämääränsä tietävä ei putoa polulta.

Joskus myös työvoimatoimistoissa on ilmoituksia avoimista paikoista ulkomailla sijaitseviin suomalaisomisteisiin yrityksiin. Kannattaa seurata paikkatarjontaa ja poimia parhaat päältä.