Kuinka yhdistää opiskelu ulkomailla työskentelyyn?

Harva työnhakuun ulkomaille lähtevä tulee ajatelleeksi, että ulkomaan oleskeluun voisi yhdistää samanaikaisesti opiskelun. Työttömälle työnhakijalle opiskelujen aloittaminen vieraassa maassa käy kuitenkin kukkaron päälle, koska työttömyysturva katkeaa eikä sitä makseta toiseen maahan lähteneelle työnhakijalle, mikäli työnhakija aloittaa opiskelut. On siis paras toimia opiskeluasioita harkitessa niin, että opiskelut aloitetaan vasta sitten, kun työpaikka on löytynyt.

Kuinka opiskelu ja työnteko yhtä aikaa on sitten ylipäänsä mahdollista sellaisessa työkulttuurissa, missä vapaa-ajalle ei juurikaan ole sijaa? Hyvänä vaihtoehtona ovat esimerkiksi osa-aikatyön ja opiskelun yhdistäminen.

Uuteen yhteiskuntaan pääsee huomattavasti paremmin sisälle, jos taitaa hyvin maan kielen. Kielitaito on toki ehdoton edellytys jo työmaailmassa pärjätäkseen, mutta myös muussakin elämässä: ihmistenvälisessä kanssakäymisessä ja uuteen kulttuuriin sopeutumisessa. Kielikurssille meneminen on siten jopa suositeltavaa. Yliopistojen ja yksityisten kielikoulujen kurssivalikoimissa on mistä valita ja useimmissa maissa toimii myös samantyylisiä kansan- tai työväenharrasteopistoja, joissa kielitaitoaan voi kohentaa myös iltakursseilla.

Opiskelu voi antaa lisämotivaatiota myös työntekoon. Kenties oman ammattialueen tuntemuksen syventäminenkin olisi mahdollista paikkakunnalla, mistä henkilö saa työtä. Joskus myös työpaikalla ollaan valmiita kouluttamaan työntekijää, jos hän ilmaisee siihen halukkuutta ja työpaikalla on mahdollisuuksia järjestää alan koulutusta.

Ulkomaisiin yliopistoihin pääseminen on huomattavasti helpompaa kuin Suomen yliopistoihin. Opiskeluoikeuden useisiin kursseihin saa jo pelkästään ilmoittautumalla yliopistoon ja maksamalla lukukausimaksun. Pohjavaatimuksena on yleensä ylioppilastutkinto. Yliopistojen kurssit ovat usein hyvin soveltuvia myös työssä käyvän henkilön tarpeisiin. Luentoja on ilta-aikaan ja kursseja saa suoritettua myös tenttimällä ja lukemalla itsenäisesti opintokokonaisuuteen vaadittavan kirjallisuuden. Opinto-oikeuden kerran hankittuaan ulkomaille hakeutunut saattaa huomatakin saaneensa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Työsuhteen päättyessä työkokemuksen lisäksi pääomaksi on karttunut uusia ja tietoja ja taitoja opiskelujen kautta.

Ulkomailta on mahdollista saada myös harjoittelutyöpaikka, jonka kautta hankitaan tietyssä ammatissa työskentelyyn vaadittavat tiedot ja taidot. Ohjelmaan kuuluu käytännön työn lisäksi usein yleishyödyllisiä alan aineopintoja, jotka syventävät teorettista puolta. Harjoittelupaikkoja voi kysyä useista suurista yrityksistä suoraan, ja jo Suomessa asiaan voi perehtyä esimerkiksi CIMO:n harjoitteluvaihto-ohjelmaan tutustumalla.

Useimmiten harjoitteluvaihto-ohjelmaan pääseminen edellyttää kuitenkin jo henkilön vielä Suomessa ollessa jossakin oppilaitoksessa kirjoilla olemista tai vaihtoehtoisesti tämän on oltava juuri oppilaitoksesta valmistunut, jolla ei ole varsinaisesti vielä oman alansa työkokemusta. Paikkoja on eri puolilla Eurooppaa.

  1. Monet EU:n rahoittamat nuorisovaihto-ohjelmat edistävät myös nuorten ulkomaille työharjoitteluun haluavien pääsypyrkimyksiä. Euroopan unionin tiedotustoimistot eri puolilla &8211; myös Suomessa &8211; antavat aiheesta enemmän lisätietoja.