Mitkä ovat ulkomaille työnhakuun lähtevän oikeudet ja velvollisuudet?

  1. EU on avannut rajoja ja helpottanut työvoiman liikkumista. Työnhakijalla on oikeus tehdä työtä vieraalla maalla, kyseisen maan työlakeja ja &8211;käytäntöjä noudattaen. Paitsi että ulkomailla työtä hakevalla on velvollisuuksia, hän on myös vapaa toimimaan omana itsenään ja aloittamaan vaikka oman liiketoiminnan, jos resurssit sen sallivat.
Mikäli työnhakijan taloudellinen tilanne ei salli omin kustannuksin työnhakuun lähtemistä, on hän velvollinen tiedottamaan tilanteestaan Suomen työvoimaviranomaisia ja pitämään heitä ajantasalla ulkomailla tapahtuvan työnhakuprosessin ajan. Joskus yksityiskohtainen tiedottaminen voi tuntua työnhakijasta siltä, kuin hän olisi rajoittavan tilivelvollinen Suomen viranomaistahoille, mutta tunne ei kuitenkaan vastaa todellisuutta. Säännöthän on tehty vain kaikkien työnhakijoiden työnhakuprosessin mahdollistamiseksi, ei yksityisen työnhakijan olon tukaloittamiseksi.

Kannattaa muistaa, että aikaisemmin työnhakuun ulkomaille on lähdetty vain ja ainoastaan omin eväin. Etuuksien maksaminen ulkomaille ei ole ollut ylipäätään mahdollista ja siksi mahdollisuuskin on ollut monen kohdalta kokonaan poissuljettu. Oikeudet ja velvollisuudet seuraavat siten tasapuolisesti kaikkia lähtijöitä.