Miksi tilapäinen työ ulkomailla saattaa olla sopiva vaihtoehto?

Paras ja varmasti myös helpoin tapa hakeutua ulkomaille töihin, on etsiä itselleen kausi- eli sesonkityöpaikka. Lyhytaikaisen työpaikan löytäminen on jo itsessään melko helppoa, koska kyse on tavallisesti työpaikoista, joille on suurta työvoiman tarvetta esimerkiksi loma-aikoina tai tiettyyn vuodenaikaan.

Kausityöt ulkomailla painottuvat matkailu-, ravitsemus- ja majoituspalvelujen alalle, vaikkakin paikkoja löytyy myös muilta aloilta. Lyhytaikaisten töiden tarjonta rakennus- ja puutarha-aloilla sekä sadonkorjuussa on myös aika ajoin runsasta. Lastenhoito- ja kotiaputyöt voitaneen laskea hyvin myös tähän lyhytaikaisten paikkojen ryhmään.

Tilapäistyöt, sesonkityöt ja määräaikaiset työt antavat työnhakijalle tilaisuuden kokeilla siipiään uudessa maassa: tutustua siihen sekä sen kulttuuriin ja tapoihin ja saada kokemusta maassa olemisesta sekä työskentelystä mahdollisten jatkosuunnitelmiensa tueksi. Jos elämä lyhyenkin jakson aikana tuntuu kovin raskaalta ja hankalalta, voi suunnitelmiaan vielä muuttaa ja suunnata takaisin kotiin päin.

  1. Lastenhoitajia, mökki- ja baarihenkilöstöä, kuljettajia, catering-henkilöstöä ja asiakaspalveluhenkilöstöä tarvitaan usein kesä- ja talvilomakeskuksissa. Työpaikan voi saada myös maatilalta, missä ohjelmassa voi olla sadonkorjuuseen liittyvää työtä &8211; esimerkiksi hedelmien poimintaa. Lisäksi eri maissa kaivataan esimerkiksi leirinohjaajia, risteilyalusten henkilökuntaa, teemapuiston työvoimaa, luonnonsuojelutöitä ja opetustöitä: kirjo on moninainen ja aloja yhtä paljon kuin hakijalla on kekselijäisyyttä.
Moni on innostunut kesätyöpaikkansa tarjoamasta mahdollisuudesta niin paljon, että onkin hakeutunut loppujen lopuksi alalle myöhemmin kokonaan. Määräaikaisissa työsuhteissa työntekijän on helppo rakentaa suhdeverkostoa, josta voi olla hyötyä myöhemmin. Kenties kausityöpaikasta muodostuukin vakituinen työpaikka, jos työntekijä osoittautuu erittäin osaavaksi työssään. Lyhyessä työsuhteessa työntekijä voi paljastaa kyntensä ja valttinsa, sekä pedata jalustaa tulevaa työuraansa varten.

Lyhytkestoisen työn eteen on valmisteluja tehtävä kuitenkin lähes yhtä lailla kuin pitkänkin työsuhteen. Asumisjärjestelyistä on huolehdittava, tarvittavat asiapaperit matkaa varten saatava kuntoon ja joissakin tapauksissa pitempää työsuhdetta toivovat määräaikaiseen suhteeseen ajautuneet työntekijät kokevat tilanteen uuvuttavana, koska tulevaisuus tuntuu olevan jatkuvasti avoin työsuhteen lyhyen keston takia.

  1. Kausityöt saattavat olla joskus hyvä vaihtoehto, jos haluaa kohentaa talouttaan lyhyessä ajassa ja keskittyä tuon ajan puitteissa pelkästään työntekoon. Toisaalta voi valita työn, joka ei varasta ulkomailla oleskelussa pääosaa, vaan aikaa jää työn ohella muuhunkin &8211; vaikkapa kielikurssiin tai maahan tutustumiseen ja matkailuun.
Ilmoituksia kausitöistä tai muista lyhytaikaisista työpaikoista löytää tavallisesti samojen kanavien kautta kuin muitakin avoimia työpaikkoja. Työvoimatoistot, Internet, ulkomaiset lehdet ja yksityiset työnvälitystoimistot välittävät kausityöpaikkoja. Suomessa on myös joitakin järjestöjä (mm. Allianssi), jotka järjestävät pientä maksua vastaan kesätyöpaikkoja tietyiltä aloilta ja tietyistä maista.