Mitä kaikkea vieraaseen maahan muuttavalta vaaditaan?

Byrokratian koukerot ovat vuosien varrella suoristuneet Euroopan yhdenmukaistettua muodollisuuksiaan ja valtioidenkin ryhdyttyä puskemaan samansuuntaisin menetelmin eteenpäin monella eri alueella. Paperisodalta ei voi kuitenkaan koskaan kokonaan välttyä, ei edes EU-alueella työnhaussa liikuttaessa. EU-alueen ulkopuolisille alueille mentäessä saakin sitten varautua jo ihan kunnon lomakejahtiin.

Työnhakuun ulkomaille lähtevällä on oltava Suomen viranomaisen myöntämä passi. Pohjoismaissa tosin muukin henkilöllisyyden todistava asiakirja riittää. Vaikka olisit vain käymässä toisessa maassa lyhyenkin aikaa, sinulta voidaan pyytää joissakin tilanteissa henkilöllisyytesi todistamista. Oleskelu- ja työlupa tarvitaan useissa tapauksissa myöskin tiettyjen aikarajojen kuluessa. On syytä selvittää asuinvaltiosi käytännöt jo etukäteen esimerkiksi maan suurlähetystöstä Suomessa ollessasi. Näin pääset asioissa eteenpäin etkä jää heti alkuvaiheessa tyhjän päälle, kun sinulla on asianmukainen pino lomakkeita, jotka auttavat asiat hyvään alkuun.

Monet työsopimukset eri maissa toimivat yksityisyrittäjäpohjaisina. Kannaattaakin ottaa selvää Suomen eläketurvakeskuksesta, tarvitaanko siinä maassa, johon työnhakija on matkalla, mahdollisesti lomakkeita työpaikan vakuutusmaksuja varten tai niistä vapauttamisen osalta. Liiketalouden tai kaupan alueella töitä hakiessa saattaa työnhakija joutua asioimaan myös paikallisten kauppakamarien viranomaisten kanssa. Suomen Kauppakamaria vastaavia laitoksia löytyy monista maista.

Mikäli työnhakija kuuluu Suomessa jonkin ammattiliitton piiriin, hän saa parhaiten asianmukaista tietoa työnhaussa tarvittavista lomakkeista ja muista muodollisuuksista oman ammattiliittonsa kautta. Yhteydenotto omaan ammattiliittoon ei ole jäsneille vaan suositeltavaa vaan se on suorastaan välttämättömyys, että työnhakuprosessia voi lähteä maailmalle toteuttamaan.

  1. Yhtenäistäminen työvoimahallinnon alueella EU-maissa on tapahtunut viime vuosien saatossa sellaisella vauhdilla, että hitaammat eivät ole ehtineet vieläkään järjestäytyä ja saada asioita samoihin kuoseihin toisten &8211; nopeampien maiden - kanssa. Matkalla voi siis hyvinkin tulla yllätyksiä, joihin on hyvä varautua jo etukäteen. Pohjoiseen virastonopeuteen tottuneet suomalaiset saattavat yllättyä etelässä vallitsevasta "hitaamman lain menettelystä".
Asiakirjojen kalastelu, lomakkeiden täyttäminen ja niiden juoksuttaminen eri puolille erilaisiin laitoksiin käy jo melkeinpä työstä uuteen maahan muuttamisen alkuvaiheissa. Tarkennuksia ja tarkennusten tarkennuksia halutaan joskus mitä ihmeellisimpien lomakkeiden liitteiksi ja liitteiden liitteiksi. Joskus mieleen hiipii väistämättä ajatus, ovatko Euroopan valtioiden työvoima-asiat sittenkään aivan yhdenmukaisia. Vieraan maan työvoimaviranomaisten luona asioidessaan ja nähdessään pöydillä käsivarrenpituisiksi kasvaneet papaeripinot, jotka notkuvat epäilyttävästi puolelta toiselle herättää kyllä kysymyksiä työnhakijan taholla.

Alkuvaiheessa, kun työnhakija on vasta saapunut uuteen maahan, byrokratian rattaisiin tuntuu suorastaan kirjaimellisesti juuttuvan. Mitä etelämmäksi Euroopassa mennään, sitä pitempiin odotusaikoihin saa varautua kaikkien papereiden kuntoon saattamisessa. Ei ole ollenkaan tavatonta, että jossakin maailmankolkassa työnhakijan paperit ja luvat saadaan kuntoon vasta sitten, kun oleskelu maassa on jo loppusuoralla ja henkilö valmistautumassa palaamaan kotimaahansa. Joskus työrupeamakin on ehditty jo hoitaa, kun työlupa virallisesti vasta myönnetään.

  1. Viranomaisten kanssa asioimisesta tulee maahanmuuttajalle pian arkipäivää. Poliisi-, vero- ja työvoimaviranomaiset, sairaskassojen ja vakuutuslaitosten edustajat sekä kuntien ja kaupunkien rekisteröintiviranomaiset pitävät alkuvaiheessa huolen siitä, että työnhakijalla ei ole vapaa-ajanongelmia. Kun paperimylly on pantu jauhamaan ja kaikki koneistot käyty lävitse, voikin hyvillä mielin ryhtyä työhön &8211; jos työpaikan on jo ehtinyt siinä vaiheessa löytää &8211; tai alkaa viimeinkin etsimään sopivaa paikkaa. Ensimmäisestä haasteesta on selvitty moitteettomasti, ja kärsivällisyyskin on kestänyt alun koettelemukset kunniallisesti, eli kenttätyö voi varsinaisesti alkaa.