Miten sosiaaliset suhteet vaikuttavat sopeutumiseen?

Pidemmällä ulkomaankomennuksella joutuu rakentamaan osan sosiaalista piiriään uudestaan. Uuden maan tai kaupungin katselu turistina vapaa-ajalla ei jaksa ensimmäisten viikkojen jälkeen enää välttämättä kiinnostaa, vaan syntyy tarve luoda pysyvämpiä ihmissuhteita sekä aloittaa vapaa-ajan harrastuksia. Luonnollisesti kotimaassa oleviin ystäviin kannattaa yhtä lailla olla edelleen yhteydessä, mutta ihmiset tarvitsevat myös mahdollisuuden tavata ystäviä kasvokkain ja näin rentoutua tai harrastaa tutussa seurassa. Toki kaikki riippuu omasta luonteesta - siinä missä toiset tarvitsevat laajan sosiaalisen piirin, toiset ovat mielellään vapaa-ajalla omassa rauhassaan.

Sosiaalisen elämän aloittaminen on edessä erityisesti perheettömillä tai niillä, jotka lähtevät ulkomaille töihin perheen jäädessä kotimaahan. Mutta vaikka perhe olisikin mukana työkomennuksella, on vapaa-ajan harrastuksia hyvä pyrkiä hankkimaan myös silloin. Se on hyväksi niin lapsille kuin vanhemmillekin. Monesti sosiaalisen elämän aloittaminen saattaakin olla helpompaa lapsille, joilla vielä on kyky välittömään ihmissuhteiden solmimiseen. Ulkomaille muuttaminen on kuitenkin tilanne, jossa kannattaa kuunnella itseään tarkemmin kuin yleensä. Uuteen kulttuuriin sopeutumisen prosessi saattaa esimerkiksi näkyä väsymyksenä. Tämäntyyppiseen väsymykseen ei kuitenkaan välttämättä auta pelkkä nukkuminen, vaan harrastukset ja ystävien tapaaminen saattavat piristää paremmin. Myös lasten sopeutumista kannattaa pitää silmällä.

Muutamia vinkkejä

Tapa, jolla sosiaalista piiriään alkaa rakentaa riippuu paljon tilanteesta. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi maa ja sen kulttuuri, kaupungin koko, työpaikka ja työn luonne, oleskelun pituus sekä luonnollisesti myös oma luonne ja henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet. On olemassa ihmisiä, jotka marssivat täysin luonnollisesti lähipubiin tai kahvilaan ja ovat muutamassa tunnissa tutustuneet moniin ihmisiin. Useimmilta, stereotyyppisesti ujoina ja pidättäytyväisinä pidetyiltä suomalaisilta tämä ei kuitenkaan käy aivan näin helposti. Siksi kannattaakin tietoisesti etsiytyä tilanteisiin, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin.

Sosiaalista elämää voi aloittaa rakentamaan esimerkiksi työtovereiden kautta, mutta myös muita mahdollisuuksia on. Eräs tällainen on yrittää tutustua samassa tilanteessa oleviin ulkomaalaisiin. Erityisesti suurissa kaupungeissa toimii maassa pitkään oleskeleville ulkomaalaisille suunnattuja kerhoja, jotka järjestävät vapaa-ajan ohjelmaa. Esimerkiksi Euroopan Unionin pääkaupunki Bryssel on tunnettu tällaisista ryhmistään, tuleehan sinne ihmisiä töihin ympäri Eurooppaa ja maailmaakin. Ryhmät tunnetaan usein nimellä expat tai expatriate communities tai clubs tai vastaava. Myös erilaisilla ielikursseilla tapaa usein samassa tilanteessa olevia ihmisiä, ja maan kielen oppiminen tuo myös itselle varmuutta tutustua paikallisiin. Tämän vuoksi kielen opiskelu onkin erittäin suositeltavaa, vaikka työnteko ei välttämättä sitä dellyttäisikään. Ulkosuomalaisia voi tavata puolestaan esimerkiksi merimieskirkoilla, jotka järjestävät monenlaista toimintaa.

Jos tietää viipyvänsä työkomennuksella useampia vuosia, kannattaa myös yrittää tutustua muihinkin paikallisiin ihmisiin kuin työtovereihin. (Toki monet suuret yritykset järjestävät myös erittäin monipuolisia vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia, jotka kannattaa käyttää hyväksi.) Urheilun kieli on tunnetusti universaalia – mikäli siis pitää liikunnasta, kannattaa etsiytyä esimerkiksi urheiluseuraan, jumppatunneille tai kuntosalille. Kuntoilu auttaa myös jaksamaan uuden kulttuurin kohtaamisen tuomissa paineissa. Mikäli kuulut kotimaassa johonkin järjestöön, voit etsiä vastaavanlaista toimintaa uudesta maasta. Toiminnan tunteminen on hyvä syy lähteä mukaan, erilaisissa vapaaehtoisjärjestöissä on harvoin liikaa apuvoimia. Kannattaa myös selvittää muuta kurssitarjontaa ja harrastusmahdollisuuksia, erilaisten kurssikeskusten, avoimen yliopiston ja työväenopiston kursseja jne. Paikallisilta työtovereilta voi saada sisäpiirin vinkkejä siitä, minne mennä. Lasten koulun kautta voi tutustua lasten vanhempiin, monissa maissa vanhempien yhteistyö on nimittäin huomattavasti tiiviimpää kuin Suomessa.

Kuten jo alussa todettiin, uuteen kulttuuriin sopeutuminen voi aluksi uuvuttaa. On huomioitava maan tavat, mutta kannattaa silti olla itse aktiivinen. Harvoin voit hävitä mitään, parhaassa tapauksessa tutustut mielenkiintoisiin ihmisiin, joihin pidät yhteyttä myös kotimaahan palattuasi. Ystävät ja harrastukset auttavat jaksamaan, maasta riippumatta.