Minkälaisia etukäteisvalmisteluja ulkomaille lähtevän tulee tehdä?

Kun työtön työnhakija lähtee maailmalle työnhakuun, hän puhkuu useimmiten intoa ja energiaa sekä toimintatarmoa. Maailmalle lähdetään ilosin ja avoimin mielin, kuten pitääkin. On kuitenkin selvää, että sen minkä taakseen kerran jättää löytää mitä todennäköisimmin myöhemmin edestään. Tie käy useimmissa tapauksissa maailmalta takaisin kotiin ennen pitkää, joten työnhakuun lähtevän kannattaa pitää tämä mielessään jo lähtövalmisteluja tehdessään.

Ovatko asiat järjestyksessä kotimaassa? Millainen tilanne työnhakijalta jää kotimaan kamaralle odottamaan, kun hän vaihtaa maisemaa? Itseään ja ongelmiaan ei nimittäin pääse pakoon, vaikka lentäisi tältä istumalta Etelä-Afrikkaan saakka. Moni on kyllä yrittänyt ja joutunut pettymään palatessaan samaan lähtötilanteeseen ja ehkä vielä sekavampiin kuvioihin.

On paras tunnustaa tämä väistämätön tosiasia, ja hoitaa asiat kotimaassa mahdollisimman hyvin järjestykseen ennen ulkomaille lähtöä. Näin kotiinkin on myöhemmin helppo tulla. Selvittämättömät asiat kannattaa mahdollisuuksien mukaan selvittää ja laittaa puuttuvat palapelin palat niin sanotusti kohdalleen, jotta oma tasapaino säilyy ja uudesta elämänvaiheesta voi ottaa sitäkin enemmän irti. Kaukomailta käsin on paljon hankalampaa alkaa järjestellä aikaisempaa elämänvaiheettaan kotimaassa, jos siltä alkaa tuntumaan.

Asuntoasioista on hyvä huolehtia hyvissä ajoin, ja päättää vuokraako työnhakuun lähtevä asuntonsa mahdollisesti toiselle henkilölle ulkomailla oleskelunsa ajaksi vai jääkö asunto tyhjilleen. Vuokrausprosessi vaatii oman aikansa ja muodollisuutensa. Kuinka maksut hoidetaan asunnon ja muiden mahdollisten laskujen osalta? Kuka huolehtii postista? Ovatko ystävät ja sukulaiset tietoisia hakijan matkavalmisteluista ja aikeista? On hyvä tiedottaa aikeistaan ja sopia jonkun kanssa vaikkapa asioista, joista jonkun olisi hyvä huolehtia henkilön maasta poissaollessa.

Nämä kaikki ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka on syytä valmistella etukäteen ja näin pehmentää omaa maahan paluutaan, kun se jossakin vaiheessa tulee ajankohtaiseksi joka tapauksessa. Ulkomailla tarvitsee energiaa paljon eri asioiden hoitamiseen ja kuntoon sattamiseen, joten sitä ei ole silloin juuri tuhlattavaksi.

Työttömyysturvan nojalla maailmalle lähtevän työnhakijan on hyvä selvittää omassa työvoimatoimistossaan tai oman ammattiliittonsa kautta jo lähtöä suunitellessaan, kuinka hänen etuuksiensa käy, jos työtä ei maailmalta löydykään kolmen kuukauden kuluessa ja palaa hakumatkan jälkeen kotiin.

Työttömyysturvaa maksetaan hakijalle EU-maihin kolme kuukautta eikä päivääkään sen kauempaa. Mikäli työtä ei ole löytynyt kolmen kuukauden kuluessa ja hakija jättää palaamatta kotimaahansa, hän luiskahtaa automaattisesti pois etujen piiristä. Työnhakija pääsee etujen piiriin uudestaan vasta tietynpituisen karenssiajan jälkeen. On siis syytä varmistaa käytäntö ennen lähtöä ikävien yllätysten estämiseksi. Jos asiaa ei tarkista, voi jäädä yllättäen puille paljaille joksikin aikaa.

Joskus opiskeluihin siirtyminen työnhakujakson jälkeen katsotaan sopivaksi syyksi ulkomailla oleskelun pidentymiseen, mutta silloinkin opiskelujen on liityttävä jotenkin omaan ammatinkuvaan ja oman ammattitaidon syventämiseen. Mikäli asiaa ei tarkista kotimaansa työvoimatoimistosta tai omalta ammattiliitoltaan, joka työttömyysetuuksia maksaa, saattaa edessä olla myöhemmin niin ikään karenssijakso kotimaahan palatessa, vaikka työnhakija olisikin opiskellut mielestään mielekkään ainekokonaisuuden.