Kuinka vertailukelpoinen on suomalainen tutkinto?

Työnhakuun ulkomaille suuntaava vastavalmistunut puhkuu varmasti intoa ulkomailla työskentelyä suunnitellessaan. Tuoreen maisterin on kuitenkin parasta selvittää itselleen työnhakukohteensa koulutuspolitiikkaa sen verran, että hän tietää todistusten vertailukelpoisuudesta kyseisessä maassa. Joskus avoinna olevaan työpaikkaan vaaditaan ehdottoman tarkasti tietyt tutkinnot pohjaksi, ennen kuin kyseistä paikkaa kannattaa edes ryhtyä hakemaan. Työpaikkailmoitus kannattaa lukea tarkasti ja tutkia koulutusvaatimuksia, joissa ei välttämättä kaikkien työpaikkojen osalta jousteta piiruakaan.

Ammatillisten tutkintojen vastaavuus eri maissa ja niihin liittyvät asiat kuuluvat opetushallituksen piiriin. Akateemista ja ammatillista tunnustamista voidaan tarvita pyrittäessä sellaisiin virkoihin, joissa toimiminen on mahdotonta, jollei todituksia ole käsitelty virallisten tahojen kautta ja saatu niistä jonkinlainen arvio. Kyseessä voi olla esimerkiksi lääkärin virka tai oikeusalan tehtävät. Näiden ns. vapaan ammatin harjoittajien on syytä kääntyä ensimmäiseksi oman alansa ammattiliittojen puoleen, joista saa parhaiten ohjeistusta hyväksymismenettelyissä.

Kaikissa maissa on elimiä, joista tutkintojen kelpoisuudesta ja vastaavuuksista voi kysyä myös suoraan. Useimpien maiden opetus- ja työministeriössä kyseisten asioiden kanssa ollaan tekemisissä useinkin. Joskus täyden virkakelpoisuuden saavuttaminen edellyttää sitä, että tutkintoa arvioidaan virallisen elimen taholla, ja joissakin tapauksessa henkilön on täydennettävä opintojaan saadakseen niille täyden hyväksynnän vieraassa maassa. Tutkinnon hyväksyminen oikeuttaa henkilön harjoittamaan omaa ammattiaan vieraassa maassa sellaisen tutkinnon nojalla, jonka hän on Suomessa suorittanut, ja jossa hän on Suomen säännösten mukaan pätevä.

  1. Ammattitutkinnon hyväksymiselle on olemassa omat EU-direktiivit, joiden kautta tutkinotjen hyväksyminen EU-alueen sisällä sujuu varsin vaivattomasti ja nopeasti. Hyväksymiskäsittelyt ovat tavallisesti maksuttomia. Menettelyt edellyttävät tavallisesti tutkintotodistuksen käännöstä &8211; ainakin virallista käännöstä tutkintonimikkeestä ja alkuperäisen tutkintotodistuksen kopion. Yleensä tarvitaan myös asiakirja, joka osoittaa henkilön kansallisuuden. Asiapaperi voi olla esimerkiksi kopio passin nimilehdestä.
Tutkinnon hyväksyminen on käytännössä lähes rutiinitoimenpide, kun kyseessä ovat seuraavat ammattinimikkeet: lääkäri, erikoislääkäri, hammaslääkäri, farmaseutti, eläinlääkäri, perussairaanhoitaja, kätilö tai arkkitehti. Muiden korkeampaa koulutusta vaativien ammattien kohdalla hyväksyminen ei ole kuitenkaan aivan niin rutiininomaista ja selvää, ja se vaatii tarkempaa arviointia.