Kuinka löytää työpaikka ulkomailta?

Työpaikan löytäminen ulkomailta vaatii työnhakijalta usein vieläkin enemmän aikaa ja voimavaroja kuin kotimaassa. Onhan esimerkiksi kaikki asiapaperit käännettävä todistuksista ja CV:stä alkaen kohdemaan viralliselle kielelle. Myös muuta elämää on suunniteltava: työpaikan etsimisen lisäksi on hoidettava matkustamiseen ja asumiseen liittyvät asiat. Työnhakuprosessin voikin käynnistää vaikkapa jo kotisohvalla, internetin kautta.

Internetin linkkiviidakosta löytyy lukematon määrä osoitteita, joiden sivuilla on myös CV-pankkeja. CV-pankkiin työnhakija voi laittaa oman ansioluettelonsa työnantajien löydettäväksi. On lukuisia ilmoitustauluja, jonne voi laittaa omia ilmoituksia, puhumattakaan julkisten ja erilaisten yksityisten työnvälitystoimistojen palveluista, joiden kautta löytää helposti työpaikkatietoja ja avoimia työpaikkoja eri hakukriteeerien mukaan. Myös EU:n komission EURES-työnvälitysjärjestelmässä löytyy kattavasti EU-alueella avoimena olevien työpaikkojen ilmoituksia tietoverkon kautta.

  1. Suuret kansainväliset järjestöt, kuten esimerkiksi Kansainvälinen Punainen Risti, YK, Unesco ja EU:n eri elimet julkaisevat työpaikkailmoituksia määräaikaisista ja vakituisista avoimeen hakuun tulevista paikoistaan paitsi omilla Internet-sivuillaan niin myös omissa julkaisuissaan. Hakuprosessit ovat tavallisesti varsin pitkiä, joten työnhakuun ja tulosten selviämiseen saa varata aikaa kuukausia &8211; mahdollisesti jopa reilun vuoden.
Tehokkaan nettisurffailun tuloksena työpaikka on siis mahdollista löytää jo ennen vieraaseen maahan siirtymistä.Työpaikkaa voi kuitenkin hyvin lähteä hakemaan myös paikan päälle ilmoittautumalla paikalliseen työvoimatoimistoon. Työvoimatoimistojen ilmoittautumiskäytännöt ja palvelut ovat useissa Euroopan maissa verrattavissa Suomen käytäntöihin. Työnhakijan ei kuitenkaan kannata tuudittautua odottelemaan, että työvoimaviranomaiset etsisivät hakijalle paikan, vaan hakijan on syytä etsiä aktiivisesti työpaikkoja myös työnhakijaksi ilmoittauduttuaan.

Monissa maissa avoimen työhakemuksen laittaminen ja sen lähettäminen suoraan yritykseen on hyvin yleistä. Avoimista työpaikoista ei valttämättä ilmoitella lehtien palstoilla tai edes työnvälitystoimistoissa. Hakemuksen laatimiseen onkin siksi syytä panostaa huolella, ja joskus myös henkilökohtaiset yhteydenotot puhelimitse saattavat poikia mahdollisuuksia. Itsevarmasti ja kohteliaasti esiintyvä työnhakija jää mieleen ja saa kenties tilaisuuden näyttää taitonsa.

Useat päivittäin ilmestyvät sanomalehdet julkaisevat ulkomailla ilmoituksia avoimista työpaikoista. Monissa maissa on myös viikottain tai kuukausittain ilmestyviä julkaisuja, joista voi seurata sen hetkistä työpaikkatarjontaa. Yksityisillä ulkomaisilla työvoimatoimistoilla kuin myös kansallisilla työvoimatoimistoilla on usein tiedotuslehtisiä, joihin on koottu kuukausittain avoimina olevia työpaikkoja. Lehdissä on usein myös sesonkiluonteisia työpaikkoja, jotka soveltuvat erinomaisesti vaikkapa alkuvaiheessa uuteen maahan saapuneelle ulkomaalaiselle työnhakijalle. Yksityiset työnvälitystoimistot välittävät ensisijaiseti vain tilapäistä työvoimaa, joten se on syytä pitää mielessä, jos toivoo löytävänsä pitempiaikaisen ja vakituisemman paikan työmarkkinoilta.

  1. Suhteiden luominen ja oman suhdeverkoston rakentaminen on monissa maissa oleellisen tärkeää työsopimuksia solmittaessa. Ystäviä ja tutun tuttuja kannattaa siis käyttää apuna suhdeverkoston rakentamisessa ja päästäkseen parhaiten sisälle uuden maan tapakulttuuriin. Uusien kontaktien luominen voi osoittautua yllättävän hankalaksi &8211; varsinkin, jos työnhakija on valinnut kohteekseen maan, johon hän on vasta tutustumassa eikä aikaisempia yhteyksiä paikallisiin asukkaisiin juurikaan ole.
  2. Vapaaehtoistyöstä, au pair &8211;paikoista ja opiskeluun liittyvistä työharjoitelupaikoista saa parhaiten tietoa Suomessa toimivilta alan järjestöiltä. Esimerkiksi Allianssin nuorisovaihdon ja CIMO:n kautta tie maailmalle töihin onnistuu kätevästi asiantuntijoiden opastuksella. Järjestön kautta työelämään lähtevä on myös sikäli turvallisissa käsissä, että vaikeuksia tai epäilyttäviä työehtoja kohdatesaan työntekijä ei jää yksin, vaan järjestön puoleen voi kääntyä niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.
  3. Ikärajat säätelevät kyseisten järjestöjen ohjelmia, eli nimensä mukaisesti Allianssikin saatteelee matkalle lähinnä nuoria. Työleirien osalta lähtijöiden ikärajoissa joustetaan enemmän kuin au pair &8211;ohjelmissa, joihin pyrkivillä sen sijaan pidetään kiinni tiukasti ikää koskevista säännöksistä.
Työnhakukanavia silmäillessä ja suuntia valitessa hakijaa koettelee melkoinen runsaudenpula. Mahdollisuuksia on enemmän kuin yksi hakija tarvitsee, mutta työnhakuun lähtevän pitääkin etsiä nyt niistä kaikista se oikein ja paras. Työnhakuun saa varata runsaasti aikaa ja kärsivällisyyttä. Oma-aloitteisuus, aktiivisuus ja luovuus ovat valttia.