Minkälaisia keikkatöitä ulkomailta voi saada?

Keikka- ja pätkätyöt ovat nykyisin melkeinpä päivän sana. Kenelläpä ei olisi kokemuksia jonkinlaisesta keikkatyöstä opiskelujen päätyttyä tai muuten työuran varrella. Lyhyet keikat kasvattavat työkokemusta, mutta useimmiten tulevaisuuden suunnitteleminen on hankalaa, jos työntekijä joutuu elämään jatkuvasti keikkatöiden varassa.

Keikkatyöt eivät suinkaan ole ainoastaan kotimaan trendi, vaan keikkoja ja lyhyitä pätkätöitä on tarjolla ulkomaillakin. Keikkatyöläisen tie ulkomaille voi käydä esimerkiksi kotimaisen työnantajan kautta. Keikkatyöläisinä voidaan pitää nimittäin myös eri puolille Eurooppaa erilaisia lasteja ja kuormia ajavia rekkakuskeja ja muuttomiehiä, jotka sahaavat tuhansia kilometrejä vieden kontteja maasta toiseen.

Kuljetusalalla on paljonkin keikkoja ulkomaille tekeviä työntekijöitä. Kansainvälisiä muuttoja hoitavissa firmoissa tarjotaan myös usein mahdollisuuksia keikkatyöstä kiinnostuneille. Kun työn vaatimat ajotaidot ovat kunnossa sekä kortti ja luvat hallussa, voi keikkatöistä hyvinkin kysyä suoraan kuljetuksia hoitavista yrityksistä.

Keikkahommat voidaan jakaa karkeasti puolipäiväisiin, määräaikaisiin ja yksittäisiin keikkoihin. Ulkomailla on mahdollista saada yksittäisiä keikkoja moneltakin eri alalta. Ne voivat olla vaikkapa käännöstöitä. Työnhakijan kannattaa kysyä käännöistöiden tarvetta eri laitoksista ja suurista järjestöistä, joilla hakija arvelee olevan kansainvälisiä suhteita. Yhteystiedot kannattaa aina jättää mahdollisuuden ilmaantuessa. Myös opetuspuolella voidaan tarvita keikkatyöläistä. Suomen kieltä opetetaan nykyisin ympäri maailman useissa kymmenissä yliopistoissa, joissa tarvitaan ajoittain satunnaista opetushenkilökuntaa.

Keikkahommat yleistyvät kaiken aikaa, ja ulkomaillakin monen yrityksen taholla leipiin päässeet työntekijät ovat usein projektityöntekijöitä, jotka suorittavat työnsä jonkin projektin kuluessa ja päättävät työsuhteensa sen loppuessa. Hyvä työntekijä saattaa hyvinkin saada työsuhteelleen jatkoa ja nimityksen toiseenkin projektiin, jos työnantaja näin katsoo.

Keikkahommat erilaisten projektien kimpussa eivät siis merkitse välttämättä urakehityksen loppua, vaikka ennalta-arvaamattomuus ja yllätyksellisyys keikkahommia ja pätkätöitä hallitsevatkin. Työmaailman kuviothan ovat loppujen lopuksi hyvin ennalta-arvaamattomia. Vakituinen työpaikkakaan kun ei takaa nykysyin työn jatkuvuutta koko työntekijän työiän ajaksi.