Minkälaisiin ongelmiin asuntoa ulkomailta etsivä saattaa törmätä?

Työnhakuun ulkomaille lähtevä joutuu painiskelemaan alkuvaiheessa paitsi työpaikkaa etsimisen myös asunnon etsimisen kanssa. Asunnon hankkiminen voidaan itse asiassa katsoa yleensä vielä akuutimmaksi tarpeeksi kuin itse työpaikan löytyminen maahan saapumisen alkuvaiheessa. Työnhakijahan joutuu huolehtimaan majoituksestaan heti uuteen maahan saavuttuaan.

  1. Hotelliasuminen käy pitemmän päälle kalliiksi, vaikka hotellikin soveltunee hätämajoitusjärjestelyihin aivan aluksi. Monissa maissa &8211; ainakin suuressa osassa Etelä-Eurooppaa &8211; on kuitenkin myös pensionaatteja, alkeellisesti varusteltuja eräänlaisia hotelleja, jotka vuokraavat turistikauden ulkopuolella huoneita työssäkäyville tai opiskelijoille pitemmiksi ajanjaksoiksi, ja edullisemmin kuin tavallisesti turistiaikaan. Paikallisia puhelinluetteloita apuna käyttäen löytää varmasti tiedot alueen pensionaateista ja hotelleista. Lyhytaikaista majoitusta voi kysellä myös paikallisten matkatoimistojen kautta.
Paikallisissa sanomalehdissä ja joissakin päivälehdissä on usein yksityisten henkilöiden ilmoituksia vapaista vuokra-asunnoista. Monissa kaupungeissa on myös vuokravälitystoimistoja, jotka ovat yksityisiä ja välittävät asuntoja vuokralle palkkiota vastaan. Yliopistojen ja suurimpien oppilaitosten ilmoitustauluilta löytää myös usein majoitustarpeisiin sopivia vaihtoehtoja. Alivuokralaisasunnotkin sopinevat hyvin työnetsintään tulleen asumistarpeeseen, ja niitä löytää markkinoilta usein varsin runsaasti ja huokeaan hintaan.
  1. Vuokrasopimuksen solmimisessa kannattaa olla tarkkana, koska eri maissa on erilaisia käytäntöjä, jotka poikkeavat usein suurestikin Suomen vastaavista. Vuokratakuusysteemi on yleinen kaikkialla Euroopassa &8211; tosin eroja on laajalti siinä, kuinka monen kuukauden vuokratakuut vuokranantaja haluaa vuokralaisen etukäteen maksavan. Tavallisesti saa varautua kahden tai kolmen kuukauden vuokratakuuseen.
  2. Työnhakuun tulleen ulkomaalaisen hankaluudeksi asunnon vuokraamisessa voi muodostua ensin se, että moni vuokranantaja haluaa todisteeksi viimeisen palkkakuitin vuokralaisen maksukyvystä. Jos työpaikkaa ei ole vielä ehtinyt löytää, voi myös vuokra-asunnon saaminen omiin nimiinsä osoittautua yllättävänkin hankalaksi. Tästä syystä alivuokralaishuoneeseen tai &8211;asuntoon päätyminen saattaakin olla aluksi helpoin ratkaisu asumisjärjestelyihin.
Vuokraehtoihin kannattaa ehdottomasti paneutua, koska monestikaan esimerkiki sähkökustannukset eivät sisälly vuokraan ollenkaan - puhumattakaan vedestä tai lämmityksestä. Vuokralainen saattaakin näin kokea pienoisen yllätyksen loppusumman kohotessa loppujen lopuksi satoja euroja suuremmaksi kuin hän asunnon vuokraamishetkellä oli ajatellut. Tavallisesti vuokra-asuntoon joutuu myös ottamaan säännönmukaisen kotivakuutuksen, joka jää niin ikään useissa maissa vuokralaisen maksettavaksi.

Vuokralaisen ei pidä myöskään ihmetellä, jos hänen vuokraamaansa kolmannen kerroksen asuntoon saapuu heti kirje talonmieheltä, jossa vuokralaista kehotetaan viipymättä maksamaan myös hissinkäytöstä aiheutuvia kuluja sekä kaikilta talon asukkailta perittävää kerrosten siivousmaksua.