Minkälainen on Pohjoismaiden työkulttuuri?

Suomalaisia ja pohjoismaisia työntekijöitä pidetään yleensä hyvinä yksilötyöskentelijöinä, joilta varsinkin käytännön työt sujuvat hyvin. Kielitaito-osaaminen Pohjoismaissa on korkealla tasolla yleensä ottaen, mutta kielenkäytössä pohjoismaalaiset ovat usein melko varovaisia. Kansainvälistyminen Pohjoismaiden työmarkkinoilla on ollut hyvin voimallista viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta sitä ennen kansainväliset kontaktit ovatkin olleet melko vähäisiä. Suomessa vielä suuremmissa määrin kuin muualla Pohjoismaissa sijaintinsa takia.

Pohjoismaissa työntekijälle annetaan yleensä vastuuta ja evästystä työtehtävissä. Työnjohtaja ei ole siis ainoa yrityksen tai työpaikan vastuunkantaja. Yritysten sisälläkin jokaisella on usein oma vastuualueensa, josta hän huolehtii. Avoin tiedotuspolitiikka työpaikan sisällä on vallitsevaa tavallisesti ja suljettujen ovin takana tehdään vaan harvoin päätöksiä, joista kaikki eivät olisi tietoisia.

Työtahti on yleensä varsin kireä. Kaikelle on omat aikataulunsa ja niistä pidetään tiukasti kiinni. Asioissa ollaan yleensä suoria. Kyllä tarkoittaa selvästi kyllä ja ei tarkoittaa ei, tosin suoruus on korviinkuultavampaa Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa, jossa asiat kielletään epäsuoremmin. Suomalainen suoruus saattaa tietyissä tapauksissa kalskahtaa epäkohteliaalta, tosin kuin jos asioita kierreltäisiin, niin kuin monessa muussa maassa on tapana.

  1. Pohjoismaista Tanska on kaikkein eurooppalaisin työkulttuuriltaan. Onhan tanska Euroopan ydintä lähinnä jos sijaintinsakin takia. Suomea ja Islantia voidaan pitää kaikkein eristyneimpinä. Siihenkin vaikuttanevat varmasti merentakaisuus ja sijainti &8211; kaukana kaikesta - yleensä ottaen.