Ketkä joutuivat lähtemään evakkoon ja miten siitä selvittiin?

Toisen maailmansodan aikana suomalaiset joutuivat jättämään kotinsa monilla seuduilla. Sodan jälkeen 11 prosenttia suomalaisista oli evakoita, tai siirtoväkeä, kuten heitä myös kutsuttiin. Neuvostoliitolle tehtyjen alueluovutusten seurauksena kotinsa joutuivat jättämään niin Porkkalan, Hangon kuin Petsamonkin asukkaat, samoin osa Sallan ja Kuusamon asukkaista. Myös muut lappilaiset joutuivat Lapin sodan aikana evakkoon, mutta he pääsivät pian palaamaan kotiseudulleen, kuten aikanaan hankolaiset ja porkkalalaisetkin.

Karjalaiset ovat evakuoitujen eli evakkojen suurin ryhmä, ja heihin evakon käsite useimmiten liitetään. Heitä siirtyi muun Suomen alueelle yli 400 000 henkeä. Karjalaisten evakkotaival taitettiin kahteen kertaan: sekä talvisodan päättyessä kevättalvella 1940 että jatkosodan loppuvaiheissa syyskesällä 1944. Kun talvisodassa menetetty Karjala oli vuonna 1941 vallattu takaisin, monet karjalaiset palasivat takaisin kotiseudulleen. Sodan saaman käänteen myötä uusi pako neuvostoarmeijan tieltä oli kuitenkin edessä.

Evakkoon lähteminen tapahtui yleensä suuressa kiireessä, vailla tietoa määränpäästä. Mukaan saatiin usein vain se, mitä jaksettiin itse kantaa, joten uuden elämän aloittaminen vieraalla seudulla oli vaikeaa. Evakoihin suhtauduttiin hyvin vaihtelevasti: jotkut tunsivat suurta myötätuntoa kotinsa menettäneitä kohtaan, mutta jotkut pitivät paikkakunnalle tulleita vieraita ihmisiä hyvin epäilyttävinä eikä auttamishalua juuri löytynyt.

Sotien päätyttyä käynnistettiin Suomessa laaja siirtoväen asutusoperaatio. Noin puolet karjalaisista oli saanut elantonsa maanviljelyksestä, joten heille haluttiin tarjota mahdollisuus entisen ammatin harjoittamiseen. Uudet maatilat pyrittiin sijoittamaan siten, että ne muistuttaisivat mahdollisimman paljon asukkaidensa entisiä kotiseutuja. Samoilta seuduilta kotoisin olevia myös asutettiin lähelle toisiaan. Kaupungeissa asuneet sijoittuivat yleensä kaupunkeihin, mikä ei ollut helppoa suuren sodanjälkeisen asuntopulan vuoksi. Vähitellen evakot kuitenkin sopeutuivat elämään uudella kotiseudullaan.