Mitä on psykohistoria?

Psykohistoriaksi kutsutaan historiantutkimusta, jonka päätavoitteena on tarkastella kyseessä olevaa ilmiötä, aikakautta tms. tietyn psykologisen teoriakehyksen ja käsitteistön avulla. Voidaan sanoa, että jokaisella kirjoittajalla on taustalla jonkinlainen käsitys ihmisten psyykkisistä toiminnoista, haluista ja tarpeista. Psykohistoriassa otetaan kuitenkin psykologia (usein psykoanalyysi) tutkimuksen avoimeksi lähtökohdaksi. Tämä merkitsee myös sitä, että tutkimuskohdetta tarkastellaan sekä kokonaisuutena, että toisaalta tarkkaan rajatusta näkökulmasta.

Psykohistoria tutkii usein jonkin laajemman ihmisryhmän toimintaa ja sen sisäistä dynamiikkaa. Se pyrkii pääsemään toiminnan motiivien taakse, niin yksilöiden kuin kansakuntienkin tekojen perimmäisiin syihin.