Mitä taloushistoria tutkii?

Taloushistoria tutkii ihmisten aineellisia elinehtoja taloudellisia ilmiöitä, käytäntöjen ja instituutioiden kehitystä ja muutosta menneisyydessä. Taloushistorian tutkimusmenetelmät eivät poikkea historiatieteen menetelmistä, lähdekritiikistä ja tutkittavien kysymysten laadullisesta arvioinnista. Luonnollisesti taloushistoria käyttää myös kansantaloustieteen tutkimusmenetelmiä ja teorioita taloudellisten ilmiöiden havainnoimiseen. Taloushistoria on historiallinen yhteiskuntatiede, jolla on kansantaloustieteen kautta kytkös myös nykyisyyteen ja sen ilmiöiden ymmärtämiseen.